AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.01.2003

PHARMAEDUCA s.r.o.
(historické názvy)

Od 27.08.2002 Cestovná agentúra Pharmaeduca spol. s r.o.

Od 09.08.1998 PHARMAEDUCA, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 03.02.2023

M. Falešníka 10, Prievidza, 97101
(historické adresy)

Od 12.01.2003 Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201

Od 09.08.1998 A. Hlinku 1, Prievidza, 97101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[47] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 455 228 2 729 344 3 829 765 6 020 610 6 130 898 6 069 011 11 869 666 11 387 040 13 703 574 907 279
7 202 324 274 567 1 675 307 3 280 413 589 419 5 846 336 5 846 336 5 733 042 100 000
274 567 1 675 307 3 280 413 589 419
6 364 45 111 73 702
268 203 1 630 196 3 206 711 589 419
7 202 324 5 846 336 5 846 336 5 733 042 100 000
7 202 324
5 846 336 5 846 336 5 733 042 100 000
792 227 2 004 619 1 802 332 2 273 096 5 145 994 5 765 823 5 726 273 5 362 389 7 862 055 637 433
603 774 1 225 577 4 584 337 5 194 109 5 194 109 4 850 915 3 868 385
603 774 1 225 577 4 584 337 5 194 109 5 194 109 4 850 915 3 868 385
1 481 474 -729 9 158 200 003 210 46 2 382 112 70 000
1 474 -736 9 158 2 282 107
1 474 -736 9 158 2 282 107
1 480 000 200 000 100 000 70 000
7 3 210 46 5
470 796 219 630 328 510 300 308 277 140 390 753 263 469 238 575 301 444 476 331
130 455 219 630 269 062 295 446 271 718 371 240 247 375 238 575 301 444 442 167
36 937 31 550 25 448 26 751 72 786 176 385 178 838 168 519 165 007
93 518 188 080 243 614 268 695 198 932 194 855 68 537 70 056 136 437 442 167
71 641 59 448 4 862 5 422 19 513 16 094 34 164
268 700
321 431 303 515 870 777 738 053 84 514 180 751 268 695 272 853 1 310 114 91 102
995 2 145 2 308 1 642 5 250 2 099 3 061 5 634 2 486 6 012
320 436 301 370 868 469 736 411 79 264 178 652 265 634 267 219 1 307 628 85 090
460 677 450 158 352 126 467 101 395 485 303 188 297 057 178 315 108 477 169 846
460 677 450 158 352 126 467 101 395 485 303 188 297 057 178 315 108 477 169 846
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 455 228 2 729 344 3 829 765 6 020 610 6 130 898 6 069 011 11 869 666 11 387 040 13 703 574 907 279
1 868 211 1 786 322 1 434 873 5 440 513 1 247 021 1 239 524 11 253 925 11 165 388 11 117 324 351 768
7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 6 639
7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 7 389 6 639
2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 581 2 582
2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 581 2 582
1 776 351 1 237 050 1 237 050 1 237 050 1 225 237 5 709 400 11 155 418 11 107 353 342 547 334 290
1 776 351 1 237 050 1 237 050 1 237 050 1 225 237 5 709 400 11 155 418 11 107 353 342 547 334 290
81 889 539 301 187 852 4 193 492 11 813 -4 479 847 88 536 48 064 10 764 807 8 257
6 564 518 545 624 2 050 969 155 765 4 551 482 4 612 221 386 258 53 399 2 436 524 537 121
6 000 623 631 709 795 855 940 1 013 1 075 853 757
6 000 000
623 631 709 795 855 940 1 013 1 075 853 757
4 500 000 4 500 000
4 500 000 4 500 000
556 356 541 586 2 047 881 153 156 49 236 106 377 380 366 51 363 2 433 764 534 663
520 804 264 489 515 095 57 164 36 576 72 341 371 524 36 542 658 305 523 089
142 190 4 800 6 400 11 700 8 580 341 313 529 101 181
378 614 259 689 508 695 57 164 24 876 63 761 30 211 36 013 557 124 523 089
1 193 492
2 576 3 370 3 370 8 148 5 904 4 464 3 820 4 683 4 743 5 967
1 829 2 434 2 427 5 665 3 646 2 990 2 652 3 346 3 363 3 845
31 147 270 958 333 222 81 904 3 110 24 885 930 5 963 1 766 553 995
335 275 275 1 697 1 440 829 800 767
7 539 3 407 2 379 1 814 1 391 4 904 4 879 961 1 907 1 701
7 539 3 407 2 379 1 814 1 391 4 904 4 879 961 1 907 1 701
22 499 397 398 343 923 424 332 332 395 217 266 229 483 168 253 149 726 18 390
22 499 397 398 343 923 424 332 332 395 217 266 229 483 168 253 149 726 18 390