AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.03.1995

DENTAL CENTRUM s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.03.1995

Strážna č. 3, Komárno - Nová Stráž


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
413 423 406 908 4 774 4 210 4 165 5 871 3 695 2 429 26 537
413 423 406 908 4 774 4 210 4 165 5 871 3 695 2 429 26 537
204 2 616 4 484 731 99
204 2 616 4 484 731
99
413 423 406 908 4 774 4 006 1 549 1 387 2 964 2 429 26 438
413 423 406 908 4 774 4 006 1 549 1 387 2 964 2 429 26 438
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
413 423 406 908 4 774 4 210 4 165 5 871 3 695 2 429 26 537
-32 822 -35 899 -35 776 -36 567 -32 848 -24 450 -16 421 -8 130 -4 700 -2 135 24 822
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664
-42 539 -42 414 -43 206 -39 487 -31 089 -23 724 -15 433 -12 003 -9 438 17 617
3 078 -124 791 -3 719 -8 398 -8 029 -8 291 -3 430 -2 565 -9 438 -98
33 235 36 322 36 182 37 475 37 622 28 660 20 586 14 001 8 395 4 564 1 715
1 373 1 347 1 282 1 223 1 169 1 118 1 068 1 007
33 235 36 322 36 182 36 102 36 275 27 378 19 363 12 832 7 277 3 496 708
3 202 3 202 3 202 3 058 762 1 310 2 344 721 2 058 450
1 212 1 122 992 934 802 896 258
105 94 561 554 554 542
33 235 33 120 32 980 32 900 31 900 25 400 16 500 9 000 5 200