AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.02.2010

SEDYA s. r.o.
(historické názvy)

Od 02.11.1992 S E D Y A, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.02.2010

Einsteinova 9, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 16.06.1997 Schneidera - Trnavského 4, Bratislava, 84101

Od 04.10.1994 Lamačská cesta 3, Bratislava, 84105

Od 02.11.1992 Lamačská cesta 1, Bratislava, 83330


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 511 538 1 510 292 1 497 184 1 612 297 1 685 763 1 732 682 984 047 985 466 878 293
600 034 625 255 684 499 697 521 745 781 734 410 149 935 172 146 79 433
584 2 240 3 896
584 2 240 3 896
600 034 625 255 683 915 695 281 741 885 734 410 149 935 172 146 79 433
545 659 585 138 624 325 662 775 701 225 729 175 17 269 19 345 21 421
54 375 40 117 59 590 32 506 40 660 5 235 6 733 26 868 58 012
125 933 125 933
898 219 874 363 800 783 901 514 927 209 980 816 823 103 801 186 785 737
494 911 479 265 555 448 597 029 616 250 585 173 449 702 467 703 448 640
494 911 460 245 550 262 583 171 603 863 580 798 448 715 465 276 444 693
19 020 5 186 13 858 12 387 4 375 987 2 427 3 947
417 13 354 15 932 13 334 15 929 13 063 13 063 13 063 13 818
12 418 12 418 12 418 13 063 13 063 13 063 13 063 13 062
12 418 12 418 12 418 13 063 13 063 13 063 13 063 13 062
417 936 3 514 916 2 866 756
87 178 61 628 50 802 31 459 45 484 80 929 39 680 29 510 52 213
85 652 59 468 36 004 31 459 20 008 80 929 39 680 17 406 24 368
85 652 59 468 36 004 31 459 20 008 80 929 39 680 17 406 24 368
2 160 14 798 24 605 12 104 27 388
1 526 871 457
315 713 320 116 178 601 259 692 249 546 301 651 320 658 290 910 271 066
29 971 19 690 24 412 40 069 43 627 46 722 50 195 49 387 79 288
285 742 300 426 154 189 219 623 205 919 254 929 270 463 241 523 191 778
13 285 10 674 11 902 13 262 12 773 17 456 11 009 12 134 13 123
13 285 10 674 11 902 13 262 12 773 12 821 11 009 12 134 11 864
4 635 1 259
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 511 538 1 510 292 1 497 184 1 612 297 1 685 763 1 732 682 984 047 985 466 878 293
318 562 154 048 109 890 92 678 30 513 126 107 59 416 61 641 86 162
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893
2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893
144 514 100 358 83 145
144 514 100 358 83 145
164 515 44 157 17 212 83 145 20 980 116 574 49 883 52 108 76 629
1 192 976 1 356 244 1 387 294 1 519 619 1 655 250 1 606 575 924 631 922 576 792 131
18 600 459 91 -218 1 381 3 443 2 309
18 42 66 91
558 393 927 1 381 1 866 2 309
-1 145 1 577
114 010 179 314 228 292 293 596 358 900 383 333
1 074 823 1 171 000 1 150 895 1 218 684 1 291 100 1 217 928 916 354 912 897 779 685
154 043 162 686 116 486 126 217 150 459 148 750 69 594 57 239 80 828
154 043 162 686 116 486 126 217 150 459 148 750 69 594 57 239 80 828
833 757 953 757 998 757 1 032 757 1 085 777 999 203 799 320 821 212 666 949
19 743 9 505 11 169 10 353 9 720 9 868 8 987 7 580 9 507
6 309 5 407 6 788 6 260 5 670 5 871 5 418 4 553 5 568
60 971 39 645 17 695 43 097 39 474 54 236 33 035 22 313 16 833
4 125 5 330 7 648 7 248 5 250 5 532 6 896 6 236 10 137
5 330 5 532 6 896 6 236 4 523
4 125 7 648 7 248 5 250 5 614
1 249
1 249