AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.02.2010

SEDYA s. r.o.
(historické názvy)

Od 02.11.1992 S E D Y A, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.02.2010

Einsteinova 9, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 16.06.1997 Schneidera - Trnavského 4, Bratislava, 84101

Od 04.10.1994 Lamačská cesta 3, Bratislava, 84105

Od 02.11.1992 Lamačská cesta 1, Bratislava, 83330

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 759 871 1 425 600 1 557 924 1 703 728 1 500 634 1 695 416
1 808 597 1 456 849 1 565 400 1 720 457 1 522 977 1 700 283 1 363 755 1 363 961 1 576 337
1 738 791 1 413 226 1 551 758 1 691 655 1 492 103 1 689 625 1 356 801 1 353 093 1 559 544
21 080 12 374 6 166 12 073 8 531 5 791 4 694 5 556 8 883
4 100 300 6 333 1 167
44 626 30 949 7 476 16 729 16 010 4 867 2 260 5 312 6 743
1 591 001 1 391 129 1 532 486 1 600 024 1 481 700 1 537 174 1 294 347 1 290 490 1 449 849
994 978 790 572 817 503 930 072 831 403 958 147 760 525 768 554 853 349
43 186 43 142 54 956 55 138 49 243 93 708 50 192 55 146 63 478
-4 957 -1 337
278 597 284 797 356 614 312 549 337 499 271 168 256 730 238 442 281 570
194 530 193 038 236 610 219 698 202 870 188 837 189 643 185 054 203 208
141 037 140 743 172 388 159 578 147 204 137 323 137 839 134 362 148 650
47 218 46 487 57 126 52 724 48 228 44 789 44 926 44 397 48 222
6 275 5 808 7 096 7 396 7 438 6 725 6 878 6 295 6 336
2 863 3 364 2 815 2 677 2 735 1 588 1 490 1 623 1 679
57 887 61 410 52 854 51 259 45 379 11 872 22 212 33 219 33 223
57 887 61 410 52 854 51 259 45 379 11 872 22 212 33 219 33 223
874 583
18 086 14 223 11 134 28 631 12 571 11 854 13 555 13 409 14 679
217 596 65 720 32 914 120 433 41 277 163 109 69 408 73 471 126 488
443 110 307 089 328 851 405 969 282 489 372 393 294 048 301 464 371 367
4 2 2 1 20 14 35 22 22
13 25 22 22
13 25 22 22
4 2 2 1 20 1 10
5 147 7 277 8 203 10 443 11 493 10 868 2 659 3 081 19 643
3 397 4 797 6 062 7 631 8 668 7 062 16 207
3 397 4 797 6 062 7 631 8 668 7 062 16 207
27 30 24 10 15 152 14 126
1 723 2 450 2 117 2 802 2 810 3 806 2 507 3 067 3 310
-5 143 -7 275 -8 201 -10 442 -11 473 -10 854 -2 624 -3 059 -19 621
212 453 58 445 24 713 109 991 29 804 152 255 66 784 70 412 106 867
47 938 14 288 7 501 26 846 8 824 35 681 16 901 18 304 30 238
47 420 11 710 10 098 24 896 10 545 36 826 18 478 15 972 29 351
518 2 578 -2 597 1 950 -1 721 -1 145 -1 577 2 332 887
164 515 44 157 17 212 83 145 20 980 116 574 49 883 52 108 76 629