AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.09.2010

B4B Technologies, s. r. o.
(historické názvy)

Od 20.07.1999 CORAM PUBLICO, s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.06.2020

Ľubovnianska 3195/2, Bratislava - Petržalka, 85107
(historické adresy)

Od 02.08.2017 Wolkrova 4, Bratislava - Petržalka, 85101

Od 12.07.2012 Grösslingová 4, Bratislava, 81109

Od 03.04.2007 Vansovej 2, Bratislava, 81103

Od 20.07.1999 J.Martáka 29, Martin, 03608

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
25 408 24 400 32 290 19 911 49 914 88 314 51 314 84 643 64 583
5 340 530
25 310 24 278 32 290 13 296 44 151 82 973 50 710 83 313 64 053
6 600 5 400
98 122 15 363 1 604 1 330
6 312 3 675 31 453 17 435 40 456 81 843 50 922 78 012 73 870
5 081 431
919 1 062 1 691 3 222 7 212 8 969 8 608 5 074
5 077 1 628 30 731 13 469 36 920 69 102 41 210 67 376 63 129
17
24 157 317 488 293
1 665 4 748
210 973 144 2 251
106 12 578 157 131 238 363 195
19 096 20 725 837 2 476 9 458 6 471 392 6 631 -9 287
19 314 21 588 1 559 -1 864 4 009 6 918 531 7 329 -4 051
1 1
1
1
84 109 99 108 134 139 144 148 217
1 3 1
84 109 99 108 134 139 143 145 216
-84 -109 -99 -108 -134 -139 -143 -148 -216
19 012 20 616 738 2 368 9 324 6 332 249 6 483 -9 503
2 853 3 094 273 490 994 960 960 960
16 159 17 522 465 1 878 8 330 5 372 -711 5 523 -9 503