AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.12.2009

SolarLand 57, s. r. o.

Aktuálna adresa od 25.03.2021

Koceľova 18714/2A, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108
(historické adresy)

Od 05.04.2013 Trenčianska 56/D, Bratislava - Ružinov, 82109

Od 07.09.2011 Zvolenská 22, Bratislava, 82109

Od 05.12.2009 Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[134] Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
892 796 1 005 712 1 366 041 1 573 301 1 712 744 1 885 552 2 039 261 2 065 739 2 291 427
874 950 987 316 1 132 552 1 277 788 1 423 024 1 569 950 1 720 382 1 870 814 2 021 247
874 950 987 316 1 132 552 1 277 788 1 423 024 1 569 950 1 720 382 1 870 814 2 021 247
161 630 141 475 141 475 141 475 141 475 141 475 141 475 141 475 141 476
338 121 374 565 411 009 447 453 483 897 520 341 556 785 593 229 629 673
375 199 471 276 580 068 688 860 797 652 908 134 1 022 122 1 136 110 1 250 098
17 231 17 765 232 718 295 398 286 361 311 383 314 160 189 961 264 619
6 021 5 640 7 461 5 563 10 886 24 715 43 062 8 022 15 140
6 021 4 983 6 996 4 928 7 627 8 575 7 229 7 611 15 140
6 021 4 983 6 996 4 928 7 627 8 575 7 229 7 611 15 140
657 465 635 3 259 16 140 35 833 411
11 210 12 125 225 257 289 835 275 475 286 668 271 098 181 939 249 479
1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 1 297 1 297
9 949 10 864 223 996 288 574 274 214 285 407 269 837 180 642 248 182
615 631 771 115 3 359 4 219 4 719 4 964 5 561
615 631 771 115 3 359 4 219 4 719 4 964 5 561
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
892 796 1 005 712 1 366 041 1 573 301 1 712 744 1 885 552 2 039 261 2 065 739 2 291 427
268 112 199 934 129 748 93 358 29 151 22 793 -64 400 26 900 -21 446
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
194 435 124 248 857 -16 349 -69 900 -69 900 -26 446 -110 860
264 334 194 148 70 757 53 551 84 414
-69 899 -69 900 -69 900 -69 900 -69 900 -69 900 -110 860 -110 860
68 177 70 186 123 391 104 207 93 551 87 193 -69 900 48 346 84 414
624 684 805 778 1 236 293 1 479 943 1 683 593 1 862 759 2 103 661 2 038 641 2 312 050
557 540 740 211 903 342 800 873 738 964 685 218 644 754 541 804 682 959
557 540 740 211 903 342 800 873 738 964 685 218 644 754 541 804 682 959
278 483 543 484 798 484 1 043 482 1 258 480 1 443 478
64 461 62 884 51 785 132 903 143 022 131 232 197 750 48 082 7 583
46 820 44 679 51 785 132 903 138 818 126 053 171 631 7 029 2 377
43 921 41 603 49 235 129 209 136 084 123 235
2 899 3 076 2 550 3 694 2 734 2 818 171 631 7 029 2 377
21 400
17 641 18 205 960 960 36 234 415
3 244 4 219 4 719 4 819 4 791
2 683 2 683 2 683 2 683 3 123 2 827 2 677 5 277 3 031
5 100 2 500
2 683 2 683 2 683 2 683 3 123 2 827 2 677 177 531
278 483 265 001 255 000 244 998 214 998 184 998 174 999
198 823
198 823