AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.12.2009

SolarLand 57, s. r. o.

Aktuálna adresa od 25.03.2021

Koceľova 18714/2A, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108
(historické adresy)

Od 05.04.2013 Trenčianska 56/D, Bratislava - Ružinov, 82109

Od 07.09.2011 Zvolenská 22, Bratislava, 82109

Od 05.12.2009 Pribinova 25, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
314 626 361 365 356 446 375 177 363 641 357 210 376 264 368 113 364 068
314 626 361 365 356 446 375 177 363 641 357 210 376 264 368 113 364 068
314 626 361 365 356 446 375 177 363 641 357 210 376 264 368 113 364 068
185 442 229 635 181 809 206 288 197 700 190 265 360 124 190 239 176 594
18 891 18 405 18 037 18 017 17 064 18 124 19 547 18 309 2 584
30 795 62 492 15 087 34 948 33 631 19 078 186 455 17 813 21 590
79 79 74 74 74 74 74 74 110
132 521 145 236 145 236 145 236 146 926 150 432 150 432 150 432 148 699
132 521 145 236 145 236 145 236 146 926 150 432 150 432 150 432 148 699
3 156 3 423 3 375 8 013 5 2 557 3 616 3 611 3 611
129 184 131 730 174 637 168 889 165 941 166 945 16 140 177 874 187 474
264 940 280 468 323 322 322 212 312 946 320 008 170 262 331 991 339 894
29 29 307 2 598 2 648
29 29 56 103 89
29 29 56 103 89
251 2 495 2 559
31 601 43 339 51 246 64 682 71 454 78 816 85 377 95 873 105 691
31 330 42 814 50 503 52 726 55 540 59 882 65 654 73 737 81 181
31 330 39 869 38 469 35 909 32 746 30 463 27 951 27 745 30 470
2 945 12 034 16 817 22 794 29 419 37 703 45 992 50 711
11 501 15 585 18 593 19 410 21 839 24 212
271 525 743 455 329 341 313 297 297
-31 601 -43 339 -51 246 -64 682 -71 425 -78 787 -85 070 -93 275 -103 043
97 583 88 391 123 391 104 207 94 516 88 158 -68 930 84 599 84 431
29 406 18 205 965 965 970 36 253 17
29 406 18 205 965 965 970 36 253 17
68 177 70 186 123 391 104 207 93 551 87 193 -69 900 48 346 84 414