AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.03.2010

DYLAN H. C., s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.12.2011

Staré Grunty 24, Bratislava, 84104
(historické adresy)

Od 17.03.2010 Tramínová 1, Bratislava, 83152


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[48] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2 189 608 2 483 031 2 638 042 2 777 914 2 948 148 3 106 060
2 033 075 2 121 767 2 210 452 2 385 780 2 561 549 2 736 784
2 033 075 2 121 767 2 210 452 2 385 780 2 561 549 2 736 784
211 858 211 858 211 858 211 858 211 858 211 858
1 821 217 1 909 909 1 998 594 2 173 922 2 349 314 2 524 010
377 916
156 176 355 853 422 179 386 613 376 078 360 755
164 000 164 000
164 000 164 000
67 632 115 037 201 582 306 188 285 594 274 667
66 783 115 037 201 582 142 188 121 594 110 667
66 783 115 037 201 582 142 188 121 594 110 667
164 000 164 000 164 000
849
88 544 76 816 56 597 80 425 90 484 86 088
468 497 155 196 309 802
88 076 76 319 56 442 80 229 90 175 85 286
357 5 411 5 411 5 521 10 521 8 521
357 411 411 521 521 521
5 000 5 000 5 000 10 000 8 000
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2 189 608 2 483 031 2 638 042 2 777 914 2 948 148 3 106 060
-29 565 -36 606 -6 716 86 806 206 660 249 904
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
-741 606 -711 716 -618 195 -498 340 -455 096 -223 041
-741 606 -711 716 -618 195 -498 340 -455 096 -223 041
7 041 -29 890 -93 521 -119 854 -43 244 -232 055
2 215 794 2 519 637 2 644 758 2 691 108 2 741 488 2 856 156
1 479 985 1 641 858 1 588 458 893 647 836 606 805 606
1 479 985 1 641 858 1 588 458 893 647 836 606 805 606
85 809 87 779 126 300 133 517 64 082 61 747
84 849 75 448 111 615 83 573 58 706 56 458
84 849 75 448 111 615 83 573 58 706 56 458
2 095 2 094 45 726
960 10 236 12 591 4 218 5 376 5 289
650 000 790 000 930 000 1 663 944 1 840 800 1 988 803
3 379
3 379