AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.03.2010

DYLAN H. C., s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.12.2011

Staré Grunty 24, Bratislava, 84104
(historické adresy)

Od 17.03.2010 Tramínová 1, Bratislava, 83152

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
362 849 324 293 300 787 268 264 309 541 279 349
362 849 324 776 300 787 268 264 310 699 279 348
366
5 000
362 849 319 293 300 787 268 264 309 541 278 982
483 1 158
321 758 319 263 313 057 296 663 291 210 440 036
56 609 31 882 31 650 29 082 31 847 32 750
119 179 95 554 89 252 86 551 79 153 95 335
5 853 6 078 7 333 4 707 4 959 4 707
88 692 88 685 175 328 175 769 175 235 307 184
88 692 88 685 175 328 175 769 175 235 307 184
51 195 97 035
230 29 9 494 554 16 60
41 091 5 513 -12 270 -28 399 19 489 -160 688
187 061 196 857 179 885 152 631 198 541 151 263
3 9 10
3 9 10
3 9 10
33 090 35 262 80 291 90 498 61 780 70 416
28 403 33 777 76 092 88 398 58 787 67 369
28 403 33 777 76 092 88 398 58 787 67 369
4 687 1 485 4 199 2 100 2 993 3 047
-33 090 -35 262 -80 291 -90 495 -61 771 -70 406
8 001 -29 749 -92 561 -118 894 -42 282 -231 094
960 141 960 960 962 961
960 141 960 960 962 961
7 041 -29 890 -93 521 -119 854 -43 244 -232 055