AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.12.1996

GRANEX Slovakia, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 11.12.1996

Nitrianska 5, Trnava, 91754

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 940 363 3 769 877 4 318 737 5 014 086 5 282 478 5 369 391 5 414 002 5 492 186
3 175 218 3 956 859 4 448 469 5 182 065 5 439 556 5 532 743 5 489 856 5 664 853 5 660 068
2 940 362 3 769 877 4 318 737 5 014 086 5 282 478 5 369 391 5 414 003 5 492 186 5 499 560
-4 443 4 444 -12 130
121 728 84 357 112 681 90 354 104 630 105 194 18 481 127 338 119 596
113 128 102 625 17 051 77 625 56 891 53 714 57 372 45 329 53 042
3 316 111 3 982 444 4 713 129 5 430 742 5 458 119 5 458 441 5 534 175 5 526 365 5 529 657
1 004 471 1 053 778 1 326 638 1 498 223 1 367 512 1 395 577 1 550 168 1 744 917 1 763 808
754 447 1 001 094 1 130 596 1 497 725 1 740 317 1 629 015 1 412 931 1 351 600 1 383 793
794 085 929 944 1 019 999 1 027 577 989 305 943 663 910 300 868 844 830 026
579 638 678 388 743 530 747 895 720 990 685 106 660 961 628 537 600 005
204 607 239 675 261 596 265 333 254 925 246 282 237 386 228 679 218 416
9 840 11 881 14 873 14 349 13 390 12 275 11 953 11 628 11 605
409 473 544 592 657 694 652 913 663 771 736 212 769 150 805 773 775 791
236 483 281 491 416 477 620 647 536 445 590 422 742 797 637 021 563 785
236 483 281 491 416 477 620 647 536 445 590 422 742 797 637 021 563 785
4 583 10 105 12 230 1 662 871 4 633 76 410
537 569 1 741 -21 242 2 677
112 569 161 440 149 495 133 657 158 570 162 983 146 217 134 819 133 367
-140 893 -25 585 -264 660 -248 677 -18 563 74 302 -44 319 138 488 130 411
1 181 444 1 715 005 1 861 503 2 018 138 2 170 206 2 349 243 2 450 904 2 395 669 2 339 829
19 1 472 304 522 696 627 1 223 1 943 388
40 149 133 384 377 262 919 214
40 149 133 384 377 262 919 214
19 1 432 155 389 312 250 961 1 024 174
22 514 33 518 36 698 43 532 56 905 65 247 86 458 113 225 104 803
20 209 30 755 34 011 41 112 52 647 62 873 84 167 110 909 100 409
20 209 30 755 34 011 41 112 52 647 62 873 84 167 110 909 100 409
106 478 92 94 1 108 251 229 334 2 360
2 199 2 285 2 595 2 326 3 150 2 123 2 062 1 982 2 034
-22 495 -32 046 -36 394 -43 010 -56 209 -64 620 -85 235 -111 282 -104 415
-163 388 -57 631 -301 054 -291 687 -74 772 9 682 -129 554 27 206 25 996
3 003 -73 329 38 996 -40 939 -8 141 8 758 -29 401 10 552 8 757
21 2 896 3 116 3 005 2 891 14
3 003 -73 329 38 996 -40 960 -11 037 5 642 -32 406 7 661 8 743
-166 391 15 698 -340 050 -250 748 -66 631 924 -100 153 16 654 17 239