AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.06.2010

YOPI Agency s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.06.2019

Hlavná 81, Košice - Mestská Časť Staré Mesto, 04001
(historické adresy)

Od 28.04.2012 Krivá 10, Košice, 04001

Od 23.06.2010 Národná trieda 74, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
977 339 1 206 455 1 387 349 1 797 454 6 557 021 4 188 279
1 043 461 1 274 455 1 400 898 1 798 712 2 164 096 6 567 704 4 270 513 17 293 724
1 215 16 483 481 244 985 617 5 627 828 3 285 612 12 223 361
976 124 1 189 972 1 386 868 1 797 210 1 161 104 929 193 902 667 5 069 299
36 333 68 000 56 244
29 789 13 549 1 258 17 375 10 683 25 990 1 065
960 727 1 161 984 1 267 022 1 586 470 2 078 531 6 478 313 4 197 424 16 878 872
5 820 48 838 26 500 415 265 4 075 368 3 391 540 13 143 985
197 228 135 020 117 535 162 188 237 877 186 715 93 791 26 007
465 161 780 683 898 602 1 213 290 1 200 877 2 016 132 587 778 3 640 687
90 915 82 333 86 495 106 251 132 284 126 341 96 029 16 349
66 932 59 717 62 852 79 771 99 003 90 917 66 262 11 543
22 562 20 768 23 028 25 935 31 567 27 956 22 893 4 061
1 421 1 848 615 545 1 714 7 468 6 874 745
48 066 8 682 31 033 32 734 38 117 27 225 1 587 728
136 859 73 062 91 363 65 547 39 556 32 245 19 658 50 279
136 859 73 062 91 363 65 547 39 556 32 245 19 658 50 279
30 503
16 678 2 863 15 494 6 460 14 555 14 287 7 041 838
82 734 112 471 133 876 212 242 85 565 89 391 73 089 414 852
309 130 241 914 344 712 421 976 292 702 278 806 115 170 481 981
2 17 771 6 277 2 992 26 1
2 29 1 1
2 29 1 1
6 862
2 17 771 277 101 25
49 634 15 872 33 774 80 213 9 831 32 492 19 943 439 732
6 524 8 976 15 281 61 321 1 484 14 656 17 182 435 322
6 524 8 976 15 281 61 321 1 484 14 656 17 182 435 322
351
43 110 6 896 18 493 18 892 8 347 17 485 2 761 4 410
-49 632 1 899 -33 768 -79 936 -9 829 -31 500 -19 917 -439 731
33 102 114 370 100 108 132 306 75 736 57 891 53 172 -24 879
9 669 24 378 24 223 23 679 24 059 16 023 13 246 4 890
9 669 24 378 24 223 23 679 24 059 16 023 13 246 4 890
23 433 89 992 75 885 108 627 51 677 41 868 39 926 -29 769