AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.07.2010

WEB PHARM s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.12.2016

Járková 10389/27C, Nové Zámky, 94002
(historické adresy)

Od 23.07.2010 Kostolná 43, Nitra, 94901


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
290 436 238 797 185 849 158 123 155 016 141 647 94 811 129 826
15 908 8 893 9 708 10 522 11 337 13 622 16 266 18 835
15 908 8 893 9 708 10 522 11 337 13 622 16 266 18 835
8 079 8 893 9 708 10 522 11 337 13 440 13 824 14 208
7 829 182 2 442 4 627
274 528 229 904 176 141 147 601 143 679 128 025 78 545 110 991
37 532 41 592 42 395 45 505 49 172 46 641 48 727 62 299
219 117 141 480 87 087 76 953 76 505 56 015 24 424 45 162
71 411 54 194 11 873 16 570 28 859 16 536 25 802 25 871
4 622 2 291
147 706 87 286 75 214 60 383 47 646 39 479 -6 000 17 000
17 879 46 832 46 659 25 143 18 002 25 369 5 394 3 530
17 879 46 832 46 659 25 143 18 002 25 369 5 394 3 530
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
290 436 238 797 185 849 158 123 155 016 141 647 94 811 129 826
20 680 1 770 -3 981 -6 369 -8 315 -21 294 -40 058 -37 783
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
30 000 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850 17 850
1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 500
-22 232 -27 983 -30 371 -32 319 -45 294 -64 060 -61 785 -74 168
6 760 5 751 2 388 1 948 12 977 18 764 -2 275 13 035
269 756 237 027 189 830 164 492 163 331 162 941 134 869 167 609
2 042 1 742 1 444 1 204 984 889 710 24 421
267 714 235 285 188 386 163 267 162 347 162 052 133 003 139 974
235 195 200 379 154 759 131 631 130 615 120 289 97 493 117 629
8 504 6 776 5 525 4 897 3 878 3 483 2 819 2 222
4 231 4 508 4 391 2 647 1 962 2 988 2 191 3 123
19 784 23 622 23 711 24 092 25 892 35 292 30 500 17 000
1 156 3 214
21