AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.07.2010

WEB PHARM s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.12.2016

Járková 10389/27C, Nové Zámky, 94002
(historické adresy)

Od 23.07.2010 Kostolná 43, Nitra, 94901

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 127 487 754 127 589 816 476 995 414 091 484 166 479 675 462 371 709 889
1 126 249 742 545 580 992 466 750 413 144 477 120 475 537 462 474 710 524 558 097
1 238 9 741 7 418 9 994 854 6 436 2 609 454 166 695 426 556 223
8 205 14 463 395
1 841 1 406 251 93 610 1 529
1 115 604 743 849 584 523 472 800 399 435 461 914 479 681
921 454 618 609 473 294 370 340 327 862 384 682 397 047 103 635 1 479
42 109 2 068 3 447 2 117 1 500 3 303 2 936 443 722 762 719 576 161
58 816 34 178 28 556 31 424 30 421 30 000 34 092 380 412 640 190 425 901
90 963 87 434 76 756 67 352 36 591 40 431 37 929 4 426 4 708 14 949
48 57 71 47 117 49
1 526 815 815 815 997 2 564 2 568 24 442 54 108 35 295
31 586 57 942 69 786
22 828 41 752 50 476
688 688 1 584 705 1 947 885 5 109
11 883 10 278 5 293 4 195 14 656 22 252 -6 8 008 14 693 17 766
105 108 97 431 83 113 72 863 54 215 65 571 44 071 750 1 497 1 544
584 156
2 651 4 680 4 680
2 651 4 680 4 680
205 507 25 394
3 326 2 998 2 241 1 881 1 589 2 528 2 269 18 752 -52 195 -18 064
53 091 10 883 80 473
4
3 326 2 998 2 241 1 881 1 589 2 528 2 269
-3 326 -2 998 -2 241 -1 881 -1 589 -2 528 -2 269
8 557 7 280 3 052 2 314 13 067 19 724 -2 275
1 797 1 529 664 366 90 960
6 760 5 751 2 388 1 948 12 977 18 764 -2 275