AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.07.2010

STYLFAN s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.01.2021

Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 98401
(historické adresy)

Od 04.07.2015 Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš, 99001

Od 29.07.2010 Masarykova 30, Lučenec, 98401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
132 625 1 063 084 1 951 988 1 928 366 1 310 189 441 077 335 370 410 359
59 346 65 151 712 960 732 309 188 828 248 967 309 890 232 386
57 909 63 714 711 523 730 872 187 391 248 195 309 890 232 386
7 529
5 805 24 235 56 067 133 982 221 931 309 890 150 346
57 909 57 909 679 759 674 805 53 409 26 264 82 040
1 437 1 437 1 437 1 437 1 437 772
1 437 1 437 1 437 1 437 1 437 772
73 279 997 933 1 238 911 1 196 052 1 121 159 129 060 24 071 176 918
71 001 995 715 1 237 122 1 193 334 1 113 091 114 462 21 677 171 950
18 286 41 457 213 219 170 687 96 658 80 706 14 400
18 286 41 457 213 219 170 687 96 658 80 706 14 400
52 425 52 425 117 425 117 425 117 425 32 425
290 899 797 900 804 898 880 898 904 793 7 277 171 950
2 036 5 674 6 342 104 538
2 278 2 218 1 789 2 718 8 068 14 598 2 394 4 968
1 485 1 485 1 497 2 163 2 298 2 031 2 339 2 339
793 733 292 555 5 770 12 567 55 2 629
117 5 202 63 050 1 409 1 055
5 202 50
117 1 409 1 055
63 000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
132 625 1 063 084 1 951 988 1 928 366 1 310 189 441 077 335 370 410 359
89 056 95 989 80 983 45 084 19 756 -10 424 -62 087 -8 345
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
85 000 85 000 85 000 85 000 85 000
5 988 -9 017 -44 266 -70 245 -15 424 -2 100 -13 344 -774
86 827 71 822 36 573 11 244 11 244 11 244
-80 839 -80 839 -80 839 -81 489 -26 668 -13 344 -13 344 -774
-6 932 15 006 35 249 25 329 -54 820 -13 324 -53 743 -12 571
43 569 65 662 960 357 956 717 325 123 341 146 312 739 303 684
16 776 25 501 234 842 195 457 158 321 97 226 127 590
16 460 25 185 234 526 195 233 158 155 97 177 127 590
316 316 316 224 166 49
280 356
26 373 38 421 723 776 695 896 127 310 243 920 27 383 74 632
8 395 22 951 642 044 637 349 33 756 115 649 45 543 2 159
8 395 22 951 642 044 637 349 33 756 115 649 45 543 2 159
58 294
-20 162 12 200
1 103 1 479 906
1 194 1 396 1 079 544
423 2 926 10 232 32 701 20 973 1 084 1 161
17 555 12 544 70 306 23 347 70 023 67 443 841 60 273
420 300 300 1 569 2 877 100
1 569 2 877 100
420 300 300
1 440 1 439 63 795 36 615 5 000 101 362
901 433 910 648 926 565 965 310 110 355 84 718 115 020
901 433 910 648 926 565 965 310 110 355
84 718 115 020