AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.07.2009

FAUNUS, s.r.o.
(historické názvy)

Od 05.08.2005 P H A N T E O N, s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.07.2009

Mojmírovská cesta 13, Ivanka pri Nitre, 95112
(historické adresy)

Od 09.11.2005 Nám. SNP 3, Zvolen, 96001

Od 05.08.2005 125, Kováčová, 96237

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2019 2018 2016 2015 2014 2013
165 297 111 248 119 237 93 916 212 614 196 932
82 277 20 930 42 938 2 361 109 108 160 157
82 492 70 662 29 808 57 914 85 484 28 604
-2 526 -15 353 27 902 -310 8 632 6 801
1 000 5 542 19 449
2 054 35 009 13 047 14 502 9 390 1 370
172 895 109 145 125 731 109 230 205 124 207 038
1 044 20 833 30 225 111 644 124 281
30 778 22 507 40 738 26 542 25 448 16 968
41 565 37 715 28 845 20 605 47 798 38 102
39 852 25 623 17 523 15 106 9 453 16 626
2 111 3 788 1 801 1 645 1 156 -431
12 982 12 109 5 849 11 543 2 823 3 694
30 591 3 316 4 888
15 016 3 043 5 254 3 564 6 802 7 798
-7 598 2 103 -6 494 -15 314 7 490 -10 106
89 900 14 973 10 232 -17 407 18 334 16 211
4 1 61 -55 2
2 2
4 1 61 -57
1 796 623 246 446 389 792
698 271 1 78 532
81 2 41 4 1
1 017 350 246 404 307 259
-1 796 -619 -245 -385 -444 -790
-9 394 1 484 -6 739 -15 699 7 046 -10 896
480 480
-9 394 1 484 -7 219 -16 179 7 046 -10 896