AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.02.2011

FAJNOR IP s. r. o.

Aktuálna adresa od 21.02.2011

Krasovského 13, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
205 111 226 059 191 073 164 128 211 898 245 921 123 453 301 754 140 454 142 359
8 162 38 308 25 424 36 475 13 696 13 763
8 162 38 308 25 424 36 475 13 696 13 763
8 162 38 308 25 424 36 475 13 696 13 763
196 949 187 751 165 649 127 653 198 202 232 158 123 453 301 754 140 454 142 359
-430
324 276 110 12 96
80 384 63 239 65 341 87 133 73 616 120 261 98 656 191 396 98 566 93 604
75 765 61 650 64 885 74 865 65 463 86 253 75 712 89 323 97 555 86 050
3 336 614 86 10 543 7 519 2 033 19 589 1 554 905 7 442
1 283 975 370 1 725 634 31 975 3 355 100 519 106 112
116 241 124 236 100 308 40 410 124 574 111 897 24 797 110 358 42 222 48 755
116 241 124 236 100 308 40 410 124 574 111 897 24 797 110 358 42 222 48 755
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
205 111 226 059 191 073 164 128 211 898 245 921 123 453 301 754 140 454 142 359
179 226 196 025 176 766 154 634 194 046 220 512 102 060 270 923 116 828 110 385
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
750 750 750 750 750 750 750 750 750 376
93 810 93 810 93 810 93 810 93 810 93 810 108 578
77 166 93 965 74 706 52 574 91 986 118 452 93 810 154 095 108 578 102 509
25 885 30 034 14 307 9 494 17 852 25 409 21 393 30 831 23 626 31 974
690 769 362 257 206 309 79
18 613 25 536 12 376 6 218 13 158 22 331 15 069 28 439 21 497 31 974
7 672 11 654 5 505 5 330 7 362 6 863 5 760 6 490 8 720 1 559
5 944 6 132 160 4 268 5 927 8 217 7 590 10 176
4 662 7 393 6 738 728 923 8 047 1 092 14 345 2 090 28 943
335 357 133 605 1 494 14 511 1 472
2 525 3 266 1 287 1 468 1 454 2 394 3 794 2 354 2 050
4 057 463 282 1 551 3 034 375 2 530 38