AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.02.2011

FAJNOR IP s. r. o.

Aktuálna adresa od 21.02.2011

Krasovského 13, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
493 482 511 603 482 690 463 045 516 272 573 077 537 585 615 337 568 540 416 150
493 482 494 462 482 552 462 093 516 262 571 793 537 585 615 325 568 529 416 009
9 000
8 141 138 952 10 1 284 12 11 141
395 255 390 558 386 028 395 153 398 197 420 642 416 326 416 641 428 756 282 574
2 841 5 368 3 558 6 646 6 039 8 410 6 750 4 227 1 089 1 115
177 677 204 173 216 581 227 313 202 139 192 933 183 981 192 104 267 473 192 808
75 046 57 514 47 014 48 627 61 792 84 344 104 906 105 631 58 145
104 205 93 907 100 044 93 913 120 126 126 487 118 108 112 905 100 788 87 183
30 145 24 735 15 218 15 218 4 588 4 588
443 311 -1 889 89 784 777 -346 725 430
4 898 4 550 5 502 3 347 2 729 3 103 2 927 1 049 831 1 468
98 227 121 045 96 662 67 892 118 075 152 435 121 259 198 696 139 784 133 576
312 964 284 921 262 413 228 134 308 084 370 450 346 854 418 994 299 967 222 086
226 134 14 14 7 27 65 83 37
3 14 10 6 3
226 134 14 14 4 13 55 77 34
1 408 1 379 1 375 1 211 1 426 1 807 1 143 731 665 484
51 33 24 24 17 23 15
1 099 1 017 949 739 836 1 094 575 444 166 96
258 329 402 448 573 690 553 287 499 388
-1 182 -1 245 -1 361 -1 197 -1 426 -1 800 -1 116 -666 -582 -447
97 045 119 800 95 301 66 695 116 649 150 635 120 143 198 030 139 202 133 129
19 879 25 835 20 595 14 121 24 663 32 183 26 333 43 935 30 624 30 620
77 166 93 965 74 706 52 574 91 986 118 452 93 810 154 095 108 578 102 509