AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.02.2011

Dr.Max 3 s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
836 215 721 453 662 350 691 947 1 109 323 838 393 432 502 354 508 267 109
57 542 65 892 74 219 87 606 12 081 14 682 12 636 13 105 15 693
400 1 222 745 1 321 1 686 3 173 3 307
525 1 453 2 380 3 307
400 1 222 61 796 233 793
684
57 542 65 892 73 819 86 384 11 336 13 361 10 950 9 932 12 386
32 280 34 215 36 151 38 086
22 709 29 816 34 540 43 000 7 159 10 827 10 402 8 921 10 980
1 422 1 861 3 128 5 298 4 177 2 534 548 1 011 1 406
1 131
601 355 459 639 369 120 362 283 807 846 518 133 417 226 339 164 248 613
124 213 121 272 111 173 111 927 132 667 129 512 101 811 57 614 53 194
394
124 213 121 272 111 173 111 927 132 667 129 512 101 811 57 614 52 800
4 947 3 201 2 390 3 091 1 465 9 923 19 464 28 350 343
4 947 3 201 2 390 3 091 1 465 9 923 19 464 28 350 343
468 628 332 018 252 354 244 408 669 152 375 852 294 358 250 668 193 533
468 628 332 018 244 380 244 408 669 050 375 852 292 288 250 266 137 195
340 339 224 583 140 369 166 332 505 430 195 372 150 922 53 013 33 910
128 289 107 435 104 011 78 076 163 620 180 480 141 366 197 253 103 285
7 974 2 058 40 276
102 12 402 16 062
3 567 3 148 3 203 2 857 4 562 2 846 1 593 2 532 1 543
3 567 3 148 3 203 2 857 4 562 2 846 1 593 2 532 1 543
177 318 195 922 219 011 242 058 289 396 305 578 2 640 2 239 2 803
158 503 176 792 199 880 218 569 241 658 264 747
18 815 19 130 19 131 23 489 23 517 23 517 365 121 111
24 221 17 314 2 275 2 118 2 692
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
836 215 721 453 662 350 691 947 1 109 323 838 393 432 502 354 508 267 109
213 295 181 117 156 013 137 113 90 080 43 637 -111 361 -123 373 -164 766
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
38 617 13 513 -5 387 -52 420 -98 863 -116 861 -128 873 -169 766 -355
38 617 13 513
-5 387 -52 420 -98 863 -116 861 -128 873 -169 766 -355
32 178 25 104 18 900 47 033 46 443 17 998 12 012 41 393 -169 411
622 920 540 336 506 337 554 834 1 019 243 794 756 543 863 477 881 431 875
605 172 139 100 290 48 -210 -333 -54
605 172 139 100 290 48 -210 -333 -54
602 214 527 795 498 060 549 014 1 013 399 788 302 540 821 475 845 429 553
553 044 435 708 353 979 367 987 423 712 769 011 431 657 312 657 256 685
4 975 2 778 1 059 6 075 3 447 305 192 2 938 540 35 943
548 069 432 930 352 920 361 912 420 265 463 819 428 719 312 117 220 742
15 354 64 366 127 573 162 282
568 608 977 100 908 151 266 165 660
13 039 8 229 8 097 7 611 8 045 6 678 2 608 3 445 4 021
8 652 5 162 5 179 5 050 5 521 4 803 1 691 2 241 2 592
7 205 6 542 1 241 4 408 4 514 5 189 3 246 6 236 595
4 920 7 788 1 991 1 676 2 999 1 644 711
20 101 12 369 8 138 5 720 5 554 6 406 3 252 2 369 2 376
5 077 4 504 3 031 2 410 3 808 4 912 2 582 1 076 2 017
15 024 7 865 5 107 3 310 1 746 1 494 670 1 293 359