AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.02.2011

Dr.Max 3 s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 892 023 2 269 809 2 253 653 2 328 486 2 730 618 2 555 455 1 939 020 1 398 572 647 493
2 932 442 2 304 367 2 259 638 2 400 998 2 810 316 2 600 875 1 943 424 1 401 871 649 434
2 885 328 2 262 551 2 243 502 2 313 273 2 716 045 2 541 679 1 927 291 1 376 578 629 932
6 695 7 258 10 150 15 213 14 574 13 776 11 729 21 994 17 562
40 419 34 558 5 986 72 512 79 697 45 420 4 404 3 299 1 940
2 888 288 2 266 735 2 228 950 2 341 661 2 743 248 2 562 513 1 915 083 1 381 164 815 248
2 579 751 1 976 330 1 936 700 2 053 666 2 459 968 2 308 550 1 762 779 1 200 036 525 529
11 112 11 535 7 375 8 618 9 223 9 084 3 838 6 284 12 738
488 2 119 2 252 -542 398 190 -505 -471 1 304
80 605 86 779 92 987 89 413 92 317 82 086 49 464 73 013 209 832
201 645 174 731 174 543 170 758 170 086 152 915 94 773 96 889 62 164
138 522 119 137 120 172 118 742 122 257 109 852 68 308 69 812 44 311
50 428 43 522 43 948 42 432 42 768 38 251 23 781 24 270 15 453
12 695 12 072 10 423 9 584 5 061 4 812 2 684 2 807 2 400
175 369 645 285 296 895 75 62 636
10 702 13 190 15 342 10 237 8 431 7 274 4 619 4 324 2 289
10 702 13 190 15 342 10 237 8 431 7 274 4 619 4 324 2 289
-7 287 6 424 271 592 -668 556 112
3 810 1 682 6 393 2 802 2 258 927 708 471 644
44 154 37 632 30 688 59 337 67 068 38 362 28 341 20 707 -165 814
220 067 193 046 214 338 177 331 168 713 155 545 123 444 119 710 -101 909
480 28
480 28
480 27
1
3 126 4 857 6 323 6 952 9 287 7 944 4 563 4 441 3 968
554 2 500 4 157 4 875 7 734 6 571 3 538 3 450 3 339
554 2 500 4 157 4 875 7 734 6 571 3 538 3 450 3 339
2 572 2 357 2 166 2 077 1 553 1 373 1 025 991 629
-2 646 -4 857 -6 323 -6 952 -9 287 -7 944 -4 563 -4 441 -3 940
41 508 32 775 24 365 52 385 57 781 30 418 23 778 16 266 -169 754
9 330 7 671 5 465 5 352 11 338 12 420 11 766 -25 127 -343
11 077 8 482 4 764 6 978 2 880 2 880 2 880 2 880
-1 747 -811 701 -1 626 8 458 9 540 8 886 -28 007 -343
32 178 25 104 18 900 47 033 46 443 17 998 12 012 41 393 -169 411