AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.02.2011

Dr.Max 17 s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
311 789 241 152 278 282 282 710 260 586 245 626 209 143 106 758
55 000 62 519 72 816 77 010 35 234 40 432 51 349 56 163
171 342 395 1 145 1 655 1 690
395 827 1 259 1 690
171 318 396
342
55 000 62 519 72 645 76 668 34 839 39 287 49 694 54 473
44 426 47 337 50 248 48 501 20 245 21 427 22 609 17 181
10 037 14 625 22 058 27 247 14 477 17 568 22 051 26 142
537 557 339 920 117 292 5 034 9 711
1 439
256 447 180 292 205 157 176 441 210 282 201 817 155 519 47 771
91 174 83 758 84 476 77 433 79 553 83 117 40 504 27 456
655
91 174 83 758 84 476 77 433 79 553 83 117 40 504 26 801
1 728 1 342 1 469 658 1 441 2 641 3 642 23
1 728 1 342 1 469 658 1 441 2 641 3 642 23
162 225 94 428 118 613 96 960 128 171 115 295 109 099 17 027
88 217 71 021 118 613 96 960 126 569 114 452 109 070 2 172
1 363 2 739 11 934 17 040 20 687 18 122 80 835 925
86 854 68 282 106 679 79 920 105 882 96 330 28 235 1 247
73 968 18 463
4 944 1 602 843 13 855
40 29 1 000
1 320 764 599 1 390 1 117 764 2 274 3 265
1 320 764 599 1 390 1 117 764 2 274 3 265
342 -1 659 309 29 259 15 070 3 377 2 275 2 824
342 -1 659 309 2 382 2 383 371 1 302 2 002
26 877 12 687 3 006 973 822
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
311 789 241 152 278 282 282 710 260 586 245 626 209 143 106 758
72 645 55 329 50 311 26 526 22 047 -7 136 -11 694 -15 903
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500
34 829 29 811 6 026 1 547 -11 867 -17 194 -20 903 -355
34 829 29 811 6 026 1 547
-11 867 -17 194 -20 903 -355
17 316 5 018 23 785 4 479 13 414 4 558 4 209 -20 548
239 144 185 823 227 971 256 184 238 539 252 762 220 837 122 661
485 533 472 561 383 180 25 9
485 533 472 561 383 180 25 9
231 272 175 454 218 375 248 168 236 351 248 555 215 768 121 619
215 344 163 752 175 751 188 876 211 175 225 362 58 541 55 876
1 554 160 2 368 1 830 365 669 -6 461 16 873
213 790 163 592 173 383 187 046 210 810 224 693 65 002 39 003
32 006
52 071 13 870 14 991 137 967 62 339
5 893 4 468 4 204 3 602 3 723 2 843 1 889 1 751
3 770 2 948 2 884 2 554 2 708 1 942 1 195 1 233
4 288 811 3 066 797 3 695 3 417 16 176 420
1 977 3 475 464 268 1 180
7 387 9 836 9 124 7 455 1 805 4 027 5 044 1 033
1 484 6 010 6 076 6 511 1 787 4 012 4 427 1 000
5 903 3 826 3 048 944 18 15 617 33