AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.02.2011

Dr.Max 17 s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
958 474 914 956 842 560 826 411 948 123 719 214 329 971 6 314
971 509 921 099 869 804 841 835 949 240 749 443 330 463 6 320
957 394 912 132 836 877 821 212 942 759 714 835 263 765 5 907
1 080 2 824 5 684 5 199 5 364 4 379 66 206 406
1
13 035 6 143 27 243 15 423 1 117 30 229 492 7
948 756 911 463 841 431 831 419 929 957 738 584 325 587 26 525
782 001 750 241 687 604 679 325 779 861 589 416 212 717 4 472
8 126 5 799 6 491 7 531 6 388 6 684 10 664 5 955
-451 2 635 -632 335 237 337 365 105
31 743 35 389 34 097 33 098 40 419 47 855 34 203 9 223
115 108 106 478 96 248 96 809 94 440 80 291 55 652 5 252
81 509 74 693 68 287 69 459 68 001 57 894 39 562 3 838
28 462 27 033 24 380 24 453 23 587 20 437 13 905 1 345
5 137 4 752 3 581 2 897 2 852 1 960 2 185 69
226 156 189 176 143 190 228 619
8 370 11 187 10 776 8 563 6 956 11 708 11 559 898
8 370 11 187 10 776 8 563 6 956 11 708 11 559 898
4 176
-5 286 5 257 30 1 6
3 633 4 864 1 401 1 376 1 512 2 103 193 1
22 753 9 636 28 373 10 416 19 283 10 859 4 876 -20 205
137 055 120 892 115 001 106 122 121 218 74 922 72 022 -13 442
1 016 275 21 41 76
1 016 275 21 41 76
1 016 275 21 41 76
1 969 1 810 2 469 2 295 1 830 2 420 3 327 442
254 881 944 540 1 379 2 579 218
254 881 944 540 1 379 2 579 218
1 969 1 556 1 588 1 351 1 290 1 041 748 224
-953 -1 535 -2 469 -2 274 -1 789 -2 420 -3 327 -366
21 800 8 101 25 904 8 142 17 494 8 439 1 549 -20 571
4 484 3 083 2 119 3 663 4 080 3 881 -2 660 -23
4 870 2 955 2 930 2 880 2 880 2 880 960
-386 128 -811 783 1 200 1 001 -3 620 -23
17 316 5 018 23 785 4 479 13 414 4 558 4 209 -20 548