AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.02.2011

Dr.Max 29 s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
193 659 208 772 166 889 181 068 200 640 220 203 189 597 180 190 209 532
8 583 8 164 20 236 34 245 46 788 59 475 47 109 57 516 66 763
8 534 18 015 27 496 36 464 46 616 55 703 64 394
8 534 17 844 27 154 36 464 45 774 55 084 64 394
171 842 619
342
8 583 8 164 11 702 16 230 19 292 23 011 493 1 813 2 369
5 929 6 811 11 303 16 230 18 852 20 626
2 089 1 353 399 440 2 385 493 1 813 2 369
565
184 931 200 505 146 550 146 730 140 827 149 390 140 202 120 582 140 719
68 859 68 568 69 180 75 449 69 840 77 218 75 939 51 098 52 270
68 859 68 568 69 180 75 449 69 840 77 218 75 939 51 098 52 270
2 789 2 007 1 268 417 435 627 1 152 1 365 598
2 789 2 007 1 268 417 435 627 1 152 1 365 598
110 886 128 839 74 780 69 721 68 423 70 299 62 294 66 867 85 086
42 903 39 571 67 225 49 552 68 423 70 299 62 294 66 867 63 876
1 212 1 114 5 283 10 381 8 858 11 104 5 569 20 376 10 342
41 691 38 457 61 942 39 171 59 565 59 195 56 725 46 491 53 534
67 983 89 268 6 787 20 169
16 230
768
4 980
2 397 1 091 1 322 1 143 2 129 1 246 817 1 252 2 765
2 397 1 091 1 322 1 143 2 129 1 246 817 1 252 2 765
145 103 103 93 13 025 11 338 2 286 2 092 2 050
145 103 103 93 93 166 156 95 128
12 932 11 172 2 130 1 997 1 922
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
193 659 208 772 166 889 181 068 200 640 220 203 189 597 180 190 209 532
58 443 52 963 45 661 40 325 30 244 23 132 6 315 2 664 -2 367
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
35 463 28 161 22 825 12 744 5 632 -2 836 -7 367 -355
35 463 28 161 22 825 12 744 5 632
-2 836 -7 367 -355
5 480 7 302 5 336 10 081 7 112 5 632 3 651 5 031 -7 012
135 216 155 809 121 228 140 743 170 396 197 071 183 282 177 493 211 866
804 663 772 768 946 767 583 407 463
804 663 772 768 946 767 583 407 463
124 871 150 579 117 844 139 047 169 219 194 236 182 253 176 167 207 816
113 850 138 400 108 658 125 675 143 677 145 334 152 801 114 659 170 304
2 277 1 926 939 2 199 1 024 677 2 456 -18 304 9 784
111 573 136 474 107 719 123 476 142 653 144 657 150 345 132 963 160 520
14 033 36 084 18 192 44 179
4 338 4 437 4 522 4 670 4 330 4 295 4 436 3 999 3 909
2 548 2 637 2 631 3 089 2 992 2 980 2 927 2 557 2 495
3 502 3 663 797 3 709 3 658 3 666 3 911 10 773 2 206
633 1 442 1 236 1 904 529 1 877 -14 28 902
9 541 4 567 2 612 928 231 2 068 446 919 3 587
801 720 640 366 150 2 031 305 200 2 875
8 740 3 847 1 972 562 81 37 141 719 712
33 33
33 33