AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.02.2011

Dr.Max 5 s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.02.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[23] Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
527 683 405 757 335 497 319 740 306 408 311 572 286 263 353 027 127 393
529 016 406 767 373 714 341 146 325 320 324 800 324 094 353 821 127 694
527 333 405 369 334 432 317 077 303 999 309 038 283 969 282 343 121 118
350 389 1 065 2 663 2 409 2 534 2 293 70 684 6 275
1 333 1 009 38 217 21 406 18 912 13 228 37 832 794 301
522 282 415 774 334 868 350 623 316 756 319 037 318 532 348 604 179 344
409 065 308 124 254 719 238 992 230 001 233 562 226 612 230 244 100 577
4 874 4 476 3 064 3 618 3 943 3 775 4 375 7 020 6 563
822 714 871 173 -88 37 76 29 109
26 392 33 971 21 875 23 075 19 163 19 633 22 387 22 950 21 373
73 151 60 425 62 456 60 521 56 169 54 458 56 318 78 543 44 768
50 466 42 036 43 488 42 256 40 261 38 763 41 200 56 008 31 972
18 434 15 157 15 755 15 309 14 015 13 666 13 607 19 722 11 253
4 251 3 232 3 213 2 956 1 893 2 029 1 511 2 813 1 543
210 191 203 236 170 171 390 332 554
6 978 7 214 -8 638 23 613 7 243 7 305 7 926 9 246 5 237
6 978 7 214 8 074 6 901 7 243 7 305 7 926 9 246 5 237
-16 712 16 712
-247 72 -121 156 -50 -244 288 -3 149
1 037 587 439 239 205 340 160 243 14
6 734 -9 007 38 846 -9 477 8 564 5 763 5 562 5 217 -51 650
86 530 58 473 54 968 53 882 53 389 54 565 32 812 92 784 -1 229
331 127 12 36
331 127 12 36
331 127 12 36
1 173 1 220 1 723 1 625 1 854 2 930 3 641 3 991 1 801
142 130 809 721 1 003 2 030 2 856 3 247 1 335
142 130 809 721 1 003 2 030 2 856 3 247 1 335
1 031 1 090 914 904 851 900 785 744 466
-842 -1 093 -1 711 -1 625 -1 854 -2 930 -3 641 -3 991 -1 765
5 892 -10 100 37 135 -11 102 6 710 2 833 1 921 1 226 -53 415
-134 -511 5 888 -2 598 3 467 4 295 3 500 -7 772 -222
1 046 2 604 960 960 960 960 960
-1 180 -511 3 284 -3 558 2 507 3 335 2 540 -8 732 -222
6 026 -9 589 31 247 -8 504 3 243 -1 462 -1 579 8 998 -53 193