AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.10.2010

RS - Real, s. r. o.
(historické názvy)

Od 18.06.2008 Medicínske technológie, s. r. o.

Aktuálna adresa od 03.11.2010

Cukrovarská 1, Rimavská Sobota, 97901
(historické adresy)

Od 09.10.2010 Moyzesova 3, Bratislava, 81105

Od 18.06.2008 Žellova 2, Bratislava, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 485 222 1 361 875 1 603 567 1 900 010 2 189 865 2 542 543 2 165 166
1 339 964 1 347 423 1 530 305 1 876 203 2 021 092 2 061 601 2 160 350
1 339 964 1 347 423 1 530 305 1 876 203 2 021 092 2 061 601 2 160 350
1 339 964 1 347 423 1 530 305 1 876 203 2 021 092 2 016 110 2 109 685
45 491 50 665
145 258 14 452 73 262 23 807 168 773 480 942 4 816
130 727
13 940 13 669 22 055 11 709 130 937 480 599 3 678
3 2 413 7 437 12 001 480 109 792
13 375 13 108 1 083 3 707 18 393 2 297
562 559 20 559 565 100 543 490 589
591 783 51 207 12 098 37 836 343 1 138
591 783 51 207 12 098 37 836 343 1 138
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 485 222 1 361 875 1 603 567 1 900 010 2 189 865 2 542 543 2 165 166
114 590 94 922 -16 445 -169 942 -311 810 -430 830 -585 735
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
450 000 190 000
664 664 664 664 664
-102 381 -65 005 -177 244 -319 113 -438 133 -592 374 -433 172
-240 332 -37 376 153 496 141 868 119 020 154 905 -159 202
1 370 632 1 266 953 1 620 012 2 069 952 2 501 675 2 973 373 2 750 901
502 925 572 770 851 170 1 333 714 1 369 714 1 454 426 1 219 668
453 485 503 485
213 173 240 548 265 107 71 950 414 023 232 050 32 700
209 899 240 154 261 833 68 676 388 009 132 108 14 200
1 840
184 2 880 2 880 25 880 80 382
1 250 394 394 394 134 19 560 18 500
534 150 150 150 250 250
654 000 663 928 717 688 1 286 647 1 498 533
100 210