AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.10.2010

RS - Real, s. r. o.
(historické názvy)

Od 18.06.2008 Medicínske technológie, s. r. o.

Aktuálna adresa od 03.11.2010

Cukrovarská 1, Rimavská Sobota, 97901
(historické adresy)

Od 09.10.2010 Moyzesova 3, Bratislava, 81105

Od 18.06.2008 Žellova 2, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
20 270 330 098 780 828 605 771 709 421 485 925 660
400 792 12 001
8 895 6 001 3 550 9 500 73 000 660 660
11 375 324 054 651 878 595 126 624 370 485 000
43 125 000 353 50 265
228 013 341 108 596 938 424 829 532 528 244 914 84 142
27 004
4 423 8 422 6 872 2 170 98 239 1 614 1 558
178 640 137 031 210 367 262 595 263 065 116 524 30 210
2 217
19 244 21 970 23 197 22 427 23 067 25 188 25 323
18 122 18 154 7 922 7 922 46 219 23 510 24 406
2 304 152 522 345 592 126 370 54 546 75 239
3 063 3 009 2 988 3 345 20 388 2 839 2 645
-207 743 -11 010 183 890 180 942 176 893 241 011 -83 482
-174 168 -139 452 -213 289 -254 473 -303 307 -117 478 -31 108
726 2 2 6 13
726 2 2 6 13
33 315 25 408 27 516 36 199 55 003 85 139 75 720
23 432 18 334 25 222 30 514 44 507 80 917 68 670
9 883 7 074 2 294 5 685 10 496 4 222 7 050
-32 589 -25 406 -27 514 -36 193 -54 990 -85 139 -75 720
-240 332 -36 416 156 376 144 749 121 903 155 872 -159 202
960 2 880 2 881 2 883 967
-240 332 -37 376 153 496 141 868 119 020 154 905 -159 202