AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.07.1993

O.F., spol. s r.o.
(historické názvy)

Od 08.10.1992 ONDO - Spedition spol. s r. o.

Aktuálna adresa od 15.02.2013

Svätoplukova 2035/11, Sereď, 92600
(historické adresy)

Od 08.10.1992 Jesenského 3000, Sereď, 92600

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
12 588 641 13 671 968 12 704 657 11 257 053 11 819 502 7 069 412
12 600 824 13 672 891 12 774 262 11 371 359 11 822 488 7 072 380 3 781 322 632 951
12 569 593 13 651 642 12 686 885 11 253 521 11 796 218 6 973 714 3 602 656 628 383
8 525 14 584 11 323 1 917
10 523 5 742 6 448 1 615 23 284 95 698 177 360 4 568
-5 -10 -686 1 490
8 783 12 500
3 405 933 57 792 112 816 2 986 2 968 1 306
12 341 254 13 519 608 12 660 690 11 227 500 11 751 888 6 799 922 3 714 684 616 055
10 537 378 11 656 461 10 963 194 9 829 113 10 615 557 6 231 567 3 343 832 533 939
19 369 27 010 21 967 14 245 10 807 9 082 7 024 2 172
1 510 937 1 613 473 1 454 523 1 251 964 1 026 041 494 444 347 424 74 115
136 300 123 934 109 138 84 096 77 639 40 777
98 047 90 511 79 238 61 659 56 975 30 295
34 167 31 227 27 959 20 933 19 413 10 040
4 086 2 196 1 941 1 504 1 251 442
635 649 943 476 998 866 271 1 091
35 815 28 778 24 569 14 494 17 122 12 931 12 780 4 256
35 815 28 778 24 569 14 494 17 122 12 931 12 780 4 256
42
47 834 34 580 47 699 7 399
52 944 34 723 38 657 33 112 3 724 2 856 3 353 482
259 570 153 283 113 572 143 859 70 600 272 458 66 638 16 896
520 952 375 014 264 286 163 221 167 097 334 319 81 736 22 725
21 710 280 020 2 167 17 1 299
280 000
15 2 167 13 5
15 2 167 13 5
21 710
5 4 1 294
15 656 25 259 48 624 49 256 338 231 70 919 54 207 9 710
260 000
9 551 18 099 36 153 40 214 48 684 51 838 42 537 9 618
9 551 18 099 36 153 40 214 48 684 51 838 42 537 9 618
48 59 1 410 154
6 057 7 101 11 061 9 042 29 393 19 081 11 670 92
-15 656 -25 238 -47 914 -49 256 -58 211 -68 752 -54 190 -8 411
243 914 128 045 65 658 94 603 12 389 203 706 12 448 8 485
52 128 31 427 15 434 13 763 3 695 47 632 3 539 2 034
49 003 27 337 22 616 12 870 4 969 47 632 3 539 2 034
3 125 4 090 -7 182 893 -1 274
191 786 96 618 50 224 80 840 8 694 156 074 8 909 6 451