AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.12.2010

MABA CAR s.r.o.
(historické názvy)

Od 20.12.2006 A C I ŽILINA, spol. s r.o.

Od 05.05.1992 ŠKOLSKÁ VÝSTAVBA spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.12.2010

Predmestská 90, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 20.12.2006 M. R. Štefánika 29, Žilina, 01001

Od 05.05.1992 Sirotárska 2, Žilina, 01192


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2017 2016 2015 2014 2013
70 712 70 653 82 646 91 564 104 995
63 075 65 250 71 869 81 524 104 060
63 075 65 250 71 869 81 524 104 060
63 075 65 250 67 425 69 600 73 950
4 444 11 924 30 110
7 637 5 403 10 777 10 040 935
2 400 2 400 2 400
644 791 8 059 1 036 935
165 7 689 46
644 216 212 878 425
410 158 158 464
6 993 2 212 318 6 604
6 993 2 212 318 6 604
2017 2016 2015 2014 2013
70 712 70 653 82 646 91 564 104 995
-39 970 -46 629 -52 556 -49 693 -42 605
7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
-53 829 -59 756 -56 893 -49 805 -52 309
6 659 5 927 -2 863 -7 088 2 504
110 682 117 282 135 202 141 257 147 600
109 620 113 720 117 684 128 732 8 888
6 958 17 662
1 062 3 562 17 518 5 567 121 050
102 1 354 15 654 3 847 1 625
490 406 406 447
960 1 718 1 458 1 314 523
118 455