AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.10.2011

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
(historické názvy)

Od 17.09.2009 SolarLand Holding SK I, a. s.

Aktuálna adresa od 17.09.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
[25] Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[49] Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[57] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[76] Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[98] Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
[99] Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[110] Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
[111] Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2013 2012
11 409 484 10 166 922
8 972 380 8 972 380
8 972 380 8 972 380
2 951 145 2 951 145
6 021 235 6 021 235
2 437 090 1 194 458
2 063 597 932 355
6 414 7 311
1 149 977 923 897
206 1 147
907 000
373 493 262 103
373 493 262 103
14 84
14 84
2013 2012
11 409 484 10 166 922
4 840 659 4 250 886
3 400 000 3 400 000
3 400 000 3 400 000
10 000 10 000
10 000 10 000
86 066 14 690
86 066 14 690
1 112 435
1 112 435
1 344 592 713 761
6 568 825 5 916 036
6 688 6 316
6 688 3 291
3 025
5 390 691 5 470 691
5 390 691 5 390 691
80 000
1 171 446 439 029
6 171 6 376
408 794 408 794
18 671
754 819
1 662 5 188