AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.10.2011

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
(historické názvy)

Od 17.09.2009 SolarLand Holding SK I, a. s.

Aktuálna adresa od 17.09.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 284 520 3 317 959 3 225 998 6 568 299 103 385 15 835
166 275 164 550 162 514 135 000 103 385 18 940 68 756
166 275 164 550 162 000 135 000 103 385 15 835 68 756
514 3 105
233 750 156 747 174 406 105 842 108 749 17 856 78 452
4 218 7 339 4 196 2 777 2 216
117 518 74 344 81 514 35 643 73 271 17 856 77 452
65 649 69 948 83 127 62 115 30 528
49 386 52 468 62 657 46 884 22 489
15 993 17 194 20 189 14 899 7 916
270 286 281 332 123
115 111 151 177 265
1 468 3 523 3 523 3 523 2 055
1 468 3 523 3 523 3 523 2 055
44 782 1 482 1 895 1 607 414 1 000
-67 475 7 803 -11 892 29 158 -5 364 1 084 -9 696
44 539 82 867 76 290 96 580 27 898 -2 021 -8 696
7 118 248 3 153 409 3 063 997 6 433 305 2 403 473 153 889 1 919 065
7 118 245 3 153 409 2 977 022 6 083 343 2 403 446 153 876 1 919 036
7 118 245 3 153 409 2 977 022 6 083 343 2 403 446 153 876 1 919 036
86 975 349 962 27 13 29
86 975 349 956
6 27 13 29
3
2 202 957 1 532 567 1 683 107 730 564 547 368 137 881 554 008
1 388 115 1 388 115 1 388 115
608 390 143 913 294 578 729 957 546 886 137 762 553 445
130 239 294 237 729 448 546 556 137 762
608 390 13 674 341 509 330 553 445
245
135 188
71 019 539 414 607 482 119 563
4 915 291 1 620 842 1 380 890 5 702 741 1 856 105 16 008 1 365 057
4 847 816 1 628 645 1 368 998 5 731 899 1 850 741 17 092 1 355 361
138 107 264 109 253 921 238 987 24 283 3 760 10 769
132 064 274 100 255 964 240 433 24 283 3 760 10 769
6 043 -9 991 -2 043 -1 446
4 709 709 1 364 536 1 115 077 5 492 912 1 826 458 13 332 1 344 592