AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.10.2011

RENERGIE Solárny park Hurbanovo s. r. o.
(historické názvy)

Od 17.10.2008 SolarLand2, s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.10.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109
(historické adresy)

Od 26.11.2008 Poludníková 7, Bratislava, 82102

Od 17.10.2008 Jaroslavova 23, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 640 873 1 672 876 1 938 793 2 094 949 2 188 730 2 383 870 2 563 212 2 725 664
1 275 053 1 457 336 1 621 686 1 800 891 1 943 724 2 082 560 2 221 398 2 256 108
1 840 2 103 2 366 2 629 2 831 3 033 3 235 3 286
1 840 2 103 2 366 2 629 2 831 3 033
3 235 3 286
1 273 213 1 455 233 1 619 320 1 798 262 1 940 893 2 079 527 2 218 163 2 252 822
235 367 268 990 302 614 336 238 362 103 387 967 413 832 420 298
1 037 846 1 186 243 1 316 706 1 462 024 1 578 790 1 691 560 1 804 331 1 832 524
336 185 196 270 316 409 293 808 240 486 300 550 333 779 467 133
32 623 2 476 2 980 1 377 1 653 1 928 5 784 5 784
32 623 2 476 2 980 1 377 1 653 1 928 5 784 5 784
303 562 193 794 59 113 50 642 30 153 22 440 24 408 101 415
49 636 68 354 50 461 41 879 19 146 13 860 21 055 98 778
49 636 68 354 50 461 41 879 19 146 13 860 21 055 98 778
248 350 106 602
5 576 18 838 8 652 8 763 11 007 8 580 3 353 2 637
254 316 241 789 208 680 276 182 303 587 359 934
254 316 241 789 208 680 276 182 303 587 359 934
29 635 19 270 698 250 4 520 760 8 035 2 423
10 601 13 428
5 603 5 842 698 250 4 520 760 8 035 2 423
13 431
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 640 873 1 672 876 1 938 793 2 094 949 2 188 730 2 383 870 2 563 212 2 725 664
406 185 506 327 560 209 503 211 396 874 386 757 242 379 412 126
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
664 664 664 664 664 664 664 664
664 664 664 664 664 664 664 664
299 023 352 905 413 982 314 569 217 524 222 819 250 786 260 174
299 023 352 905 413 982 314 569 237 598 242 893 250 786 260 174
-20 074 -20 074
99 858 146 118 138 923 181 338 172 046 156 634 -15 711 144 648
1 228 714 1 159 314 1 378 584 1 591 738 1 791 856 1 997 113 2 320 833 2 313 538
1 108 143 1 108 143 385 454 385 454 385 454 385 454 535 127 385 454
1 108 143 1 108 143 385 454 385 454 385 454 385 454 385 454 385 454
149 673
23 171 21 389 19 653 18 125 15 625 13 125 10 625 10 000
23 171 21 389 19 653 18 125 15 625 13 125 10 625 10 000
670 000 890 000 1 105 000 1 313 685 1 513 000 1 539 715
75 591 8 969 63 669 63 670 58 125 67 549 51 592 171 148
13 000 2 826 10 862 10 410 10 862 10 999 12 251 12 918
13 000 2 826 10 862 10 410 10 862 10 999 12 251 12 918
9 264 6 143 39 081 39 080 39 188 39 081 39 081 29 230
8 074 8 074 129 000
53 327 13 726 6 106 17 469 240
1 20
21 809 20 813 19 808 19 489 19 652 17 985 15 489 13 180
15 489 13 180
21 809 20 813 19 808 19 489 19 652 17 985
220 000 215 000 208 000 199 315 195 000 194 041
5 974 7 235
4 717 5 974
1 257 1 261