AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.10.2011

RENERGIE Solárny park Hurbanovo s. r. o.
(historické názvy)

Od 17.10.2008 SolarLand2, s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.10.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109
(historické adresy)

Od 26.11.2008 Poludníková 7, Bratislava, 82102

Od 17.10.2008 Jaroslavova 23, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
527 356 544 654 525 900 547 822 536 084 531 298 67 361
529 251 545 753 525 900 548 097 536 084 537 896 67 361 505 219
527 356 544 654 525 900 547 822 535 809 531 298 67 361 505 219
634 275 275 3 581
1 261 1 099 3 017
323 608 295 572 259 069 243 608 236 938 245 221 56 144 229 189
35 431 2 741 2 230 1 898 1 743 1 904 547 1 766
97 566 99 152 72 221 77 884 89 056 93 975 19 023 81 387
2 875 3
182 284 189 018 180 205 156 528 138 836 138 837 34 710 138 837
182 284 189 018 180 205 156 528 138 836 138 837 34 710 138 837
634 275 275 3 581
4 818 4 661 4 413 7 023 7 028 6 921 1 864 7 199
205 643 250 181 266 831 304 489 299 146 292 675 11 217 276 030
394 359 442 761 451 449 468 040 445 010 435 419 47 791 422 066
12 24 31 8 37
12 24 31 8 37
12 24 31 8 37
40 146 104 063 90 972 99 951 109 201 118 597 31 057 131 412
39 690 46 563 88 405 98 146 108 172 117 593 30 924 129 910
36 856 41 173 39 081 39 081 39 188 39 081 9 850
2 834 5 390 49 324 59 065 68 984 78 512 21 074 129 910
456 57 500 2 567 1 805 1 029 1 004 133 1 502
-40 146 -104 063 -90 972 -99 939 -109 177 -118 566 -31 049 -131 375
165 497 146 118 175 859 204 550 189 969 174 109 -19 832 144 655
65 639 36 936 23 212 17 923 17 475 -4 121 7
65 639 36 936 23 212 17 923 17 475 242 7
-4 363
99 858 146 118 138 923 181 338 172 046 156 634 -15 711 144 648