AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Gemer s. r. o.
(historické názvy)

Od 09.12.2009 SolarLand Gemer, s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 739 412 1 707 605 2 017 241 2 176 756 2 325 133 2 484 529 2 631 743 2 790 562
1 325 336 1 504 015 1 678 003 1 858 133 1 996 524 2 135 706 2 274 886 2 309 682
1 325 336 1 504 015 1 678 003 1 858 133 1 996 524 2 135 706 2 274 886 2 309 682
48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
255 544 292 050 328 556 365 063 393 143 421 226 449 308 456 329
1 021 792 1 163 965 1 301 447 1 445 070 1 555 381 1 666 480 1 777 578 1 805 353
383 369 181 848 338 040 318 373 323 970 348 064 352 317 479 290
10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012
10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012 10 012
373 357 171 836 64 473 48 944 34 925 16 572 22 289 51 737
52 046 64 375 55 800 40 129 25 381 8 547 19 082 50 458
52 046 64 375 55 800 40 129 25 381 8 547 19 082 50 458
315 913 90 874
5 398 16 587 8 673 8 783 9 544 8 025 3 207 1 279
32
263 555 259 417 279 033 321 480 320 016 417 541
263 555 259 417 279 033 321 480 320 016 417 541
30 707 21 742 1 198 250 4 639 759 4 540 1 590
11 889 15 059
6 443 6 683 1 198 250 4 639 759 4 540 1 590
12 375
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 739 412 1 707 605 2 017 241 2 176 756 2 325 133 2 484 529 2 631 743 2 790 562
347 066 388 887 459 666 437 546 389 014 346 543 184 951 348 866
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500
233 388 254 166 322 046 270 125 203 697 182 872 197 559 197 567
233 388 254 166 322 046 270 125 226 845 206 020 197 559 197 567
-23 148 -23 148
108 178 129 221 132 120 161 921 179 817 158 171 -18 108 145 799
1 385 646 1 310 604 1 557 575 1 739 210 1 936 119 2 137 986 2 446 792 2 441 696
1 275 122 1 275 122 467 671 467 671 467 671 467 671 608 439 467 671
1 275 122 1 275 122 467 671 467 671 467 671 467 671 467 671 467 671
140 768
10 483 6 889 3 341
10 483 6 889 3 341
787 000 995 000 1 197 000 1 392 000 1 582 000 1 605 495
78 451 10 263 74 459 58 091 59 104 71 144 58 651 174 073
11 768 2 826 9 630 9 218 9 760 9 525 10 974 11 608
11 768 2 826 9 630 9 218 9 760 9 525 10 974 11 608
11 217 7 437 47 417 47 416 47 546 47 417 47 416 35 465
127 000
55 466 17 412 1 457 1 792 14 202 240
6 21
21 590 18 330 17 104 16 448 17 344 17 171 12 702 10 092
12 702 10 092
21 590 18 330 17 104 16 448 17 344 17 171
208 000 202 000 195 000 190 000 185 000 184 365
6 700 8 114
5 290 6 700
1 410 1 414