AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Gemer s. r. o.
(historické názvy)

Od 09.12.2009 SolarLand Gemer, s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
518 119 537 510 526 691 533 589 532 738 529 345 64 964
519 533 538 743 526 691 533 623 532 738 529 345 64 964 506 169
518 119 537 510 526 691 533 589 532 738 529 345 64 964 505 778
1 414 1 233 34 391
296 173 286 308 255 401 241 489 214 534 225 762 53 686 216 645
1 659 877 1 604 1 209 666 1 061 243 1 190
102 300 97 420 66 235 66 449 69 787 80 796 17 387 71 266
3 300 184 184 184 254 184 46 183
182 279 181 361 181 129 169 006 139 180 139 180 34 795 139 180
182 279 181 361 181 129 169 006 139 180 139 180 34 795 139 180
6 635 6 466 6 249 4 641 4 647 4 541 1 215 4 826
223 360 252 435 271 290 292 134 318 204 303 583 11 278 289 524
414 160 439 213 458 852 465 931 462 285 447 488 47 334 433 322
15 29 32 9 38
15 29 32 9 38
15 29 32 9 38
48 262 123 214 104 806 113 273 122 177 131 236 34 192 143 756
47 803 55 789 102 295 111 527 121 211 130 284 34 074 142 307
44 624 49 661 47 417 47 417 47 547 47 417 11 952
3 179 6 128 54 878 64 110 73 664 82 867 22 122 142 307
4 6
455 67 419 2 511 1 746 966 952 118 1 449
-48 262 -123 214 -104 806 -113 258 -122 148 -131 204 -34 183 -143 718
175 098 129 221 166 484 178 876 196 056 172 379 -22 905 145 806
66 920 34 364 16 955 16 239 14 208 -4 797 7
66 920 34 364 16 955 16 239 14 208 242 7
-5 039
108 178 129 221 132 120 161 921 179 817 158 171 -18 108 145 799