AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Rohov s. r. o.
(historické názvy)

Od 08.12.2009 SolarLand Rohov, s. r. o.

Aktuálna adresa od 08.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 624 430 1 617 795 1 673 434 2 018 496 2 023 903 2 087 559 2 764 016 2 735 212 2 766 321
1 132 084 1 293 682 1 474 656 1 647 169 1 826 119 1 968 361 2 106 975 2 245 589 2 280 242
1 132 084 1 293 682 1 474 656 1 647 169 1 826 119 1 968 361 2 106 975 2 245 589 2 280 242
27 764 27 764 27 764 27 764 27 764 27 764 27 764 27 764 27 764
222 071 254 537 290 900 327 262 363 624 391 596 419 567 447 538 454 530
882 249 1 011 381 1 155 992 1 292 143 1 434 731 1 549 001 1 659 644 1 770 287 1 797 948
466 897 294 117 178 938 369 631 197 534 114 599 656 282 485 073 484 508
718 718 897 897
718 718 897 897
466 897 294 117 178 938 93 035 46 663 28 312 24 849 20 410 101 014
49 189 49 189 64 772 50 976 38 240 16 566 16 866 16 997 99 387
49 189 49 189 64 772 50 976 38 240 16 566 16 866 16 997 99 387
417 708
240 169 102 452
4 759 11 714 42 059 8 423 11 746 7 983 3 413 1 627
276 596 150 871 85 569 630 715 463 766 382 597
276 596 150 871 85 569 630 715 463 766 382 597
25 449 29 996 19 840 1 696 250 4 599 759 4 550 1 571
7 590 10 349 13 109
6 497 6 497 6 731 1 696 250 4 599 759 4 550 1 571
11 362 13 150
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 624 430 1 617 795 1 673 434 2 018 496 2 023 903 2 087 559 2 764 016 2 735 212 2 766 321
525 451 517 411 544 301 695 223 508 272 328 671 731 100 375 392 564 077
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500
379 140 368 801 409 723 482 772 323 171 138 155 544 418 380 989 366 475
379 140 368 801 409 723 482 772 323 171 138 155 558 576 380 989 366 475
-14 158
140 811 143 110 129 078 206 951 179 601 185 016 181 182 -11 097 192 102
1 094 374 1 094 550 1 122 070 1 323 273 1 515 631 1 758 888 2 032 916 2 359 820 2 202 244
1 023 982 1 023 982 1 023 982 345 789 370 789 400 304 400 304 574 831 400 304
1 023 982 1 023 982 1 023 982 345 789 370 789 400 304 400 304 400 304 400 304
174 527
34 796 25 888 17 012 8 250
34 796 25 888 17 012 8 250
730 630 918 330 1 106 030 1 345 800 1 533 500 1 559 700
17 999 28 674 65 255 36 283 24 347 50 134 84 481 51 457 44 016
12 11 220 2 808 9 251 9 045 9 435 9 306 10 614 13 662
12 11 220 2 808 9 251 9 045 9 435 9 306 10 614 13 662
7 566 7 566 5 017 27 032 10 131 40 698 40 584 40 584 30 354
10 421 9 888 57 430 5 171 34 591 240
1 19
17 597 16 006 15 821 14 621 14 465 14 720 14 631 12 332 10 524
12 332 10 524
17 597 16 006 15 821 14 621 14 465 14 720 14 631
187 700 187 700 187 700 187 700 187 700 187 700
4 605 5 834 7 063
3 377 4 605 5 832
1 228 1 229 1 231