AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Starňa s. r. o.
(historické názvy)

Od 05.12.2009 SolarLand Starňa, s. r. o.

Aktuálna adresa od 05.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 658 562 1 777 457 1 709 061 2 001 892 2 145 565 2 271 897 2 445 687 2 587 491 2 763 452
1 165 124 1 322 846 1 502 664 1 683 196 1 852 262 1 994 020 2 131 807 2 269 594 2 304 040
1 165 124 1 322 846 1 502 664 1 683 196 1 852 262 1 994 020 2 131 807 2 269 594 2 304 040
65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000
220 745 253 018 289 163 325 309 361 454 389 259 417 063 444 867 451 818
879 379 1 004 828 1 148 501 1 292 887 1 425 808 1 539 761 1 649 744 1 759 727 1 787 222
463 714 424 296 184 554 317 463 293 053 273 288 313 121 313 356 457 759
1 501 1 076 1 076 1 076
1 501 1 076 1 076 1 076
463 714 424 296 184 554 64 116 59 961 36 072 16 172 21 026 47 285
52 046 52 047 63 735 55 366 39 473 24 118 8 129 17 791 45 950
52 046 52 047 63 735 55 366 39 473 24 118 8 129 17 791 45 950
411 668 364 006 105 927
8 243 14 892 8 750 20 438 11 954 8 043 3 235 1 335
50
253 347 233 092 235 715 295 873 291 254 409 398
253 347 233 092 235 715 295 873 291 254 409 398
29 724 30 315 21 843 1 233 250 4 589 759 4 541 1 653
8 776 11 967 15 158
6 447 6 447 6 685 1 233 250 4 589 759 4 541 1 653
14 501 11 901
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 658 562 1 777 457 1 709 061 2 001 892 2 145 565 2 271 897 2 445 687 2 587 491 2 763 452
270 681 368 971 355 242 435 632 407 461 333 168 297 926 153 596 305 079
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500
113 728 249 742 250 132 306 961 237 668 172 595 154 294 168 002 164 436
113 728 249 742 250 132 306 961 237 668 198 047 179 746 168 002 164 436
-25 452 -25 452
151 453 113 729 99 610 123 171 164 293 155 073 138 132 -19 906 135 143
1 382 556 1 401 742 1 345 651 1 566 260 1 738 104 1 938 729 2 147 761 2 433 895 2 458 373
1 310 908 1 310 908 1 310 908 468 287 468 287 468 287 468 287 594 317 468 287
1 310 908 1 310 908 1 310 908 468 287 468 287 468 287 468 287 468 287 468 287
126 030
14 089 10 483 6 889 3 341
14 089 10 483 6 889 3 341
795 000 1 000 000 1 198 000 1 393 000 1 583 000 1 606 865
36 706 60 599 10 991 79 338 56 696 61 317 79 324 58 709 189 062
32 11 630 3 040 9 630 9 218 13 703 9 525 10 974 11 550
32 11 630 3 040 9 630 9 218 13 703 9 525 10 974 11 550
11 992 11 992 7 951 47 479 47 478 47 608 47 479 47 479 35 512
142 000
24 682 36 977 22 229 22 320 240
6 16
20 853 19 752 16 863 15 294 15 121 16 125 17 150 12 869 9 804
12 869 9 804
20 853 19 752 16 863 15 294 15 121 16 125 17 150
205 000 198 000 195 000 190 000 185 000 184 355
5 325 6 744 8 168
3 905 5 324 6 744
1 420 1 420 1 424