AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Včelince 2 s. r. o.
(historické názvy)

Od 09.12.2009 SolarLand Včelince 2, s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 720 601 1 995 267 2 148 528 2 313 221 2 462 717 2 598 343 2 756 549
1 513 254 1 670 511 1 849 807 1 995 136 2 134 216 2 273 298 2 308 068
1 513 254 1 670 511 1 849 807 1 995 136 2 134 216 2 273 298 2 308 068
48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
291 880 328 365 364 850 392 915 420 980 449 046 456 062
1 173 374 1 294 146 1 436 957 1 554 221 1 665 236 1 776 252 1 804 006
185 171 323 506 298 471 313 496 327 742 320 505 446 429
185 171 64 765 59 482 35 527 18 522 23 521 47 624
65 432 56 083 40 891 25 857 10 450 20 014 45 598
65 432 56 083 40 891 25 857 10 450 20 014 45 598
103 031
16 708 8 682 18 591 9 670 8 072 3 507 2 026
258 741 238 989 277 969 309 220 296 984 398 805
258 741 238 989 277 969 309 220 296 984 398 805
22 176 1 250 250 4 589 759 4 540 2 052
14 973
7 203 1 250 250 4 589 759 4 540 2 052
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 720 601 1 995 267 2 148 528 2 313 221 2 462 717 2 598 343 2 756 549
322 112 419 748 392 808 345 102 307 952 135 633 302 621
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500
214 247 292 308 214 603 183 604 148 667 171 786 166 808
214 247 292 308 214 603 213 210 178 273 171 786 166 808
-29 606 -29 606
102 365 121 940 172 705 155 998 153 785 -41 653 130 313
1 390 421 1 575 519 1 755 720 1 968 119 2 154 765 2 462 710 2 453 928
1 354 276 493 278 493 278 493 278 493 278 630 660 493 278
1 354 276 493 278 493 278 493 278 493 278 493 278 493 278
137 382
6 889 3 341
6 889 3 341
781 000 988 000 1 188 000 1 383 000 1 573 000 1 596 865
11 901 75 123 58 706 75 373 71 288 61 247 168 174
3 042 9 182 9 218 9 934 9 526 10 974 11 563
3 042 9 182 9 218 9 934 9 526 10 974 11 563
8 859 50 013 49 488 50 149 50 013 50 013 37 407
119 000
15 928 15 284 11 749 240 204
6 20
17 355 15 777 15 736 16 468 17 199 12 803 11 256
12 803 11 256
17 355 15 777 15 736 16 468 17 199
207 000 200 000 195 000 190 000 185 000 184 355
8 068
6 662
1 406