AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2011

RENERGIE Solárny park Včelince 2 s. r. o.
(historické názvy)

Od 09.12.2009 SolarLand Včelince 2, s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
534 430 515 484 535 418 524 596 526 143 59 632
535 656 515 484 535 420 524 596 535 944 59 632 503 131
534 430 515 484 535 418 524 596 526 143 59 632 502 075
1 226 2 9 801 1 056
301 105 253 667 230 215 216 028 235 941 53 974 225 690
1 145 1 631 1 288 1 407 8 017 236 2 403
102 963 64 666 66 868 70 078 83 486 17 548 78 566
817 817 817 817 817 206 817
189 700 180 296 156 604 139 081 139 081 34 770 139 081
189 700 180 296 156 604 139 081 139 081 34 770 139 081
6 480 6 257 4 638 4 645 4 540 1 214 4 823
234 551 261 817 305 205 308 568 300 003 5 658 277 441
430 322 449 187 467 262 453 111 434 640 41 848 421 106
15 27 30 8 37
15 27 30 8 37
15 27 30 8 37
132 186 107 726 116 289 125 319 134 493 35 031 147 158
63 881 105 218 114 537 124 353 133 540 34 913 145 706
57 715 50 013 50 013 50 150 50 013 12 606
6 166 55 205 64 524 74 203 83 527 22 307 145 706
68 305 2 508 1 752 966 953 118 1 452
-132 186 -107 726 -116 274 -125 292 -134 463 -35 023 -147 121
102 365 154 091 188 931 183 276 165 540 -29 365 130 320
32 151 16 226 27 278 11 755 12 288 7
32 151 16 226 27 278 11 755 241 7
12 047
102 365 121 940 172 705 155 998 153 785 -41 653 130 313