AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.09.2011

NetMile, s. r. o.

Aktuálna adresa od 17.11.2022

Stolárska 25, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 13.09.2011 Smrečianska 4/3581, Bratislava, 83101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[28] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[36] Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
22 201 25 030 24 620 29 058 32 223 51 074 83 177
244 244 4 636 9 028 13 420 1 870
244 244 4 636 9 028 13 420 1 870
244 244 4 636 9 028 13 420 1 870
22 201 24 786 24 376 24 422 23 195 37 654 81 307
20 301 20 301 20 301 20 301 20 301 24 330 23 132
1 400 4 016 3 951 4 088 2 239 11 508 57 525
1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 397 57 132
2 616 2 551 2 575 640 10 161 46
113 199 -50 347
500 469 124 33 655 1 816 650
500 469 124 33 655 1 816 650
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
22 201 25 030 24 620 29 058 32 223 51 074 83 177
-22 536 -9 031 3 229 19 064 33 451 48 005 60 887
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 500
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
-2 500
500 500 500 500 500 500 500
-14 531 -2 271 13 564 27 951 41 545 57 888 23 328
-13 505 -12 260 -15 835 -14 387 -13 594 -15 383 34 559
44 737 34 061 21 391 9 994 -1 228 3 069 22 290
266 225 183 145 111 81 53
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
42 471 31 836 19 208 7 667 -3 515 812 19 834
91 -37 -37 -4 541 81 128
361 282 249 226 170 188 181
380 144 138 131 255 153 7 866
41 730 31 319 18 858 7 347 601 390 11 659
182 176 176 403