AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.09.2011

NetMile, s. r. o.

Aktuálna adresa od 17.11.2022

Stolárska 25, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 13.09.2011 Smrečianska 4/3581, Bratislava, 83101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 100 324 100 1 800 7 007 7 521 100 642 7 900 12 320
44 3 785 3 091 100 642 1 922
2 056 324 100 1 800 2 500 250 80 832 7 900 7 975
19 810
4 167
722 13 2 423
15 518 12 490 15 848 16 079 19 530 22 776 20 417 44 657
70 4 029 766 1 137
2 565 1 868 1 369 1 694 1 782 6 787 59 128 2 255 13 809
1 912 931 1 433 1 638 2 106 1 650 35 161 10 096 14 969
10 311 9 452 8 292 7 827 6 757 5 979 2 199 5 734 12 241
118 118 114 111 127 241 231 231
244 4 392 4 392 4 392 3 699 10 905 3 744 3 745
2 318 6 152
4 569
368 121 248 347 337 1 336 -1 643 -1 475
-13 418 -12 166 -15 748 -14 279 -12 523 -15 255 1 557 -12 517 -32 337
-2 377 -2 475 -2 702 -1 602 -1 632 -5 862 26 -4 451 -20 018
241
3 745
3 745
725
87 94 87 108 111 128 41 514 414 59
52 377
1
87 94 87 108 111 128 414 59
-87 -94 -87 -108 -111 -128 -414 -59
-13 505 -12 260 -15 835 -14 387 -12 634 -15 383 -12 931 -32 396
960 960
-13 505 -12 260 -15 835 -14 387 -13 594 -15 383 -13 891 -32 396