AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.09.2011

VÝVRATY, a. s.

Aktuálna adresa od 23.09.2011

Kopčianska 16, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
64 960 65 260 58 248 1 000
333 146 138 086 466 499 28 857 21 261 36 950 20 100
64 960 65 260 58 248 1 000
138 485 21 754 80 093 6 408 18 781 20 000
129 701 51 072 328 158 21 449 21 261 18 169 100
304 743 638 732 395 816 351 105 248 002 87 066 48 660 8 896
18 740 25 197 21 798 47 907 7 529 133 47
93 405 89 812 101 615 104 135 135 271 52 540 26 802 8 394
26 406 28 715 28 178 12 923 2 867
14 704 16 492 16 555 9 575 2 157
4 800 4 800 4 400
6 829 7 301 7 146 3 240 705
73 122 77 108 5
9 888 9 107 8 102 7 187 4 576 3 864 397 502
134 932 176 653 132 745 96 940 51 544
134 932 176 653 132 745 96 940 51 544
34 864 18 781 20 762
10 000 10 102
21 372 299 248 58 412 82 013 46 215 11 748 652
28 403 -500 646 70 683 -322 248 -226 741 -50 116 -28 560 -8 896
-47 185 -49 749 -65 165 -151 042 -142 800 -52 673 -26 849 -8 394
13 342 3 141 61 21 25 12 9
13 342 3 141 61 21 25 12 9
13 342 3 141 61 21 25 12 9
115 261 137 073 127 865 126 042 1 026 772 787 621
113 750 132 162 106 592 56 966 2 2
113 750 132 162 106 592 56 966 2 2
121 72 18
1 390 4 911 21 273 69 004 1 006 770 787 621
-115 248 -136 731 -124 724 -125 981 -1 005 -747 -775 -612
-86 845 -637 377 -54 041 -448 229 -227 746 -50 863 -29 335 -9 508
2 3 4 971 1 444 485 2 2
2 3 4 971 1 444 485 2 2
-86 847 -637 380 -54 045 -449 200 -229 190 -51 348 -29 337 -9 510