AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2009

MONIQ, s. r. o.

Aktuálna adresa od 07.09.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 18.12.2009 Tomášiková 23/D, Bratislava, 82101

Od 25.06.2009 Tomášiková 23/E, Bratislava, 82101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
333 288 340 171 285 295 327 236 306 836 310 149 317 283 317 301 384 434
66 657 76 158 87 657 96 357 61 478 66 759 75 181 84 761 97 445
171 392 353 500 1 100
500 1 100
171 50 353
342
66 657 76 158 87 657 96 186 61 086 66 406 75 181 84 261 96 345
49 706 54 805 59 904 65 003 57 055 61 530 66 005 70 480 74 955
15 652 20 879 26 447 28 451 3 607 3 162 7 913 13 781 21 390
734 474 1 306 2 732 424 1 714 1 263
565
260 350 257 671 191 284 222 929 228 213 223 585 231 936 222 363 276 907
64 558 59 271 52 104 49 260 49 935 58 034 63 378 54 655 46 586
436
64 558 59 271 52 104 49 260 49 935 58 034 63 378 54 655 46 150
1 928 816 54 4 486 9 427 14 761
1 928 816 54 4 486 9 427 14 761
191 463 195 974 137 887 170 299 176 649 159 567 156 967 149 187 226 287
33 264 38 517 39 022 56 235 31 432 67 478 73 635 96 121 124 769
289 42 5 361 4 400 4 894 9 105 5 878 14 169 36 997
32 975 38 475 33 661 51 835 26 538 58 373 67 757 81 952 87 772
158 199 157 457 98 865 110 896
145 082 88 710 81 737 53 066 100 403
135 3 379 1 595 1 115
3 168
2 401 1 610 1 239 3 370 1 629 1 498 2 164 3 760 4 034
2 401 1 610 1 239 3 370 1 629 1 498 2 164 3 760 4 034
6 281 6 342 6 354 7 950 17 145 19 805 10 166 10 177 10 082
6 281 6 342 6 354 7 950 7 785 7 930 7 918 7 824 7 405
9 360 11 875 2 248 2 353 2 677
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
333 288 340 171 285 295 327 236 306 836 310 149 317 283 317 301 384 434
188 784 179 868 169 495 161 518 155 630 149 877 142 924 139 772 114 880
212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000
212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000
21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 13 511
21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 13 511
-53 332 -63 705 -71 682 -77 570 -83 322 -90 276 -93 428 -110 631 -110 631
-53 332 -63 705 -71 682 -77 570 -83 322 -90 276 -93 428 -110 631 -110 631
8 916 10 373 7 977 5 888 5 752 6 953 3 152 24 892 13 511
144 504 160 303 115 800 165 718 151 206 160 272 174 359 177 529 269 554
744 641 630 937 1 207 512 366 179 1 913
744 641 630 593 699 512 366 179 341
344 508 1 572
129 076 148 943 110 360 161 883 148 823 157 976 172 393 175 916 265 447
115 076 136 946 97 879 151 502 138 701 146 905 163 050 163 526 258 939
1 687 1 106 361 1 532 78 1 354 240 -18 575 36 777
113 389 135 840 97 518 149 970 138 623 145 551 162 810 182 101 222 162
-5 000
5 046 4 510 4 913 4 663 3 695 3 307 3 533 2 914 6 352
3 393 3 023 3 200 3 032 2 556 2 332 2 357 1 985 2 632
4 829 3 704 3 608 2 686 3 505 3 429 3 452 7 491 1 279
732 760 760 366 2 003 1 1 245
14 684 10 719 4 810 2 898 1 176 1 784 1 600 1 434 2 194
4 643 4 944 1 888 1 422 547 1 284 1 170 964 1 478
10 041 5 775 2 922 1 476 629 500 430 470 716