AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2009

MONIQ, s. r. o.

Aktuálna adresa od 07.09.2011

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 18.12.2009 Tomášiková 23/D, Bratislava, 82101

Od 25.06.2009 Tomášiková 23/E, Bratislava, 82101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
603 699 588 977 536 731 549 891 628 175 667 299 757 305 768 521 884 224
620 678 615 499 569 874 562 581 629 057 668 310 758 816 768 867 912 480
603 593 588 654 535 557 546 405 624 617 663 557 753 158 764 202 860 973
106 323 1 174 3 487 3 558 3 742 4 147 4 319 23 250
16 979 26 522 33 143 12 689 882 1 011 1 511 346 28 257
611 288 604 307 560 208 556 805 616 788 654 361 748 068 757 606 899 282
467 167 455 247 421 887 427 259 487 951 512 452 601 978 632 562 728 004
5 618 4 601 3 051 3 833 3 370 3 437 2 413 7 661 6 555
1 060 1 093 568 -86 -11 23 -138 116 -828
32 120 31 041 33 154 30 695 33 568 48 091 46 267 33 461 72 654
93 702 97 501 88 966 87 465 83 121 79 203 85 476 69 324 77 644
66 221 68 869 61 855 61 432 59 589 56 294 63 310 49 529 56 291
23 822 24 915 22 496 22 142 20 944 20 158 19 850 17 456 19 051
3 659 3 717 4 615 3 891 2 588 2 751 2 316 2 339 2 302
413 193 439 459 28 163 285 907 178
10 676 12 098 11 842 6 695 8 350 10 726 11 225 12 684 14 202
10 676 12 098 11 842 6 695 8 350 10 726 11 225 12 684 14 202
-229 128 91 -82 12 80
532 2 533 530 357 320 348 550 811 873
9 390 11 192 9 666 5 776 12 269 13 949 10 748 11 261 13 198
97 734 96 995 78 071 88 191 103 297 103 296 106 785 94 721 77 838
3 522 2 748 1 824 3 104 2 677 2 107 1 848 1 311 1 854
3 522 2 748 1 824 3 104 2 677 2 107 1 848 1 311 1 854
3 522 2 748 1 824 3 104 2 677 2 107 1 848 1 311 1 854
1 431 1 449 1 381 1 378 1 320 1 282 1 230 1 133 1 528
1 431 1 449 1 381 1 378 1 320 1 282 1 230 1 133 1 528
2 091 1 299 443 1 726 1 357 825 618 178 326
11 481 12 491 10 109 7 502 13 626 14 774 11 366 11 439 13 524
2 565 2 118 2 132 1 614 7 874 7 821 8 214 -13 453 13
3 677 2 880 2 530 1 779 2 880 2 880 2 880 2 880
-1 112 -762 -398 -165 4 994 4 941 5 334 -16 333 13
8 916 10 373 7 977 5 888 5 752 6 953 3 152 24 892 13 511