AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.10.2011

Hamilton Engineering s.r.o.

Aktuálna adresa od 17.01.2012

Staré Grunty 24, Bratislava, 84104
(historické adresy)

Od 18.10.2011 Priemyselná 1/A, Bratislava, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2019 2018 2016 2015 2014 2013
57 683 78 067 89 214 91 353 130 520
57 683 78 067 89 214 91 353 130 520
57 334 77 684 88 844 90 944 130 075
57 284 77 684 88 844 90 944 129 455
57 284 77 684 88 844 90 944 129 455
50 620
349 383 370 409 445
349 348 348 348 354
35 22 61 91
2019 2018 2016 2015 2014 2013
57 683 78 067 89 214 91 353 130 520
-6 283 -11 863 -8 539 -15 4 787 5 520
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
-16 863 -13 093 -5 015 -212 520 -5 424
6 618 6 618 5 212 5 212 5 944
-23 481 -19 711 -10 227 -5 424 -5 424 -5 424
5 580 -3 770 -8 524 -4 803 -733 5 944
6 283 69 546 86 606 89 229 86 566 125 000
62 307 60 971 60 492 59 316 31 500
62 307 60 971 60 492 59 316 31 500
6 283 7 239 25 635 28 737 27 250 93 500
4 579 6 279 25 635 27 777 26 290 91 345
4 579 6 279 25 635 27 777 26 290 91 345
2 000
1 704 960 960 960 155