AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.10.2011

Hamilton Engineering s.r.o.

Aktuálna adresa od 17.01.2012

Staré Grunty 24, Bratislava, 84104
(historické adresy)

Od 18.10.2011 Priemyselná 1/A, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2016 2015 2014 2013
3 972 25 032
5 672 4 25 032 250 815
86 072
3 972 25 032 164 743
1 700 4
70 3 715 8 003 2 280 24 205 244 605
66 507
250 -1 897 180 19 988 178 098
66 17
-36 600 3 000 9 900 2 100 4 200
36 604 465
5 602 -3 711 -8 003 -2 280 827 6 210
3 972 -250 1 897 -180 5 044 6 210
22 59 521 1 563 600 110
22 435 1 488 491
22 435 1 488 491
59 86 75 109 110
-22 -59 -521 -1 563 -600 -110
5 580 -3 770 -8 524 -3 843 227 6 100
960 960 156
960 960 156
5 580 -3 770 -8 524 -4 803 -733 5 944