AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.10.2011

EUROMOTOR PLUS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 21.10.2011

Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[60] Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 237 517 6 015 774 7 322 870 244 831 6 009 108 4 463 247 2 997 509 2 663 075
6 577 795 6 216 707 7 777 582 244 831 6 414 084 4 803 645 3 212 163 2 804 793
4 942 951 4 822 817 6 061 764 229 891 5 292 782 3 895 108 2 608 885 2 340 472
1 294 566 1 192 957 1 261 106 14 940 716 326 568 141 388 624 322 603
42 395 22 292 54 250 274 490 216 254 158 960 88 292
297 883 178 641 400 462 130 486 124 142 55 694 53 426
6 427 358 6 093 172 7 714 171 259 201 6 253 808 4 658 130 3 187 350 2 824 880
4 565 218 4 542 429 5 693 595 216 029 5 016 858 3 695 822 2 484 841 2 225 750
580 767 498 926 533 136 16 920 313 802 253 678 142 294 138 888
61 367
490 542 458 790 531 758 12 131 325 658 243 041 231 685 198 704
595 088 490 770 534 201 12 681 298 023 219 853 141 986 144 110
426 338 350 091 382 103 9 094 215 070 157 980 101 479 103 210
147 687 122 844 132 833 3 182 74 228 54 591 35 277 35 863
21 063 17 835 19 265 405 8 725 7 282 5 230 5 037
5 606 4 714 5 257 397 5 364 6 620 4 795 1 772
18 042 16 514 26 522 233 20 032 28 234 14 917 17 611
18 042 16 514 26 522 233 20 032 28 234 14 917 17 611
38 459 19 107 53 268 265 949 206 246 155 549 81 846
2 307 1 491 3 364
131 329 60 431 275 064 810 7 758 4 636 11 283 16 199
150 437 123 535 63 411 -14 370 160 276 145 515 24 813 -20 087
600 990 515 629 503 014 -249 352 790 270 708 138 689 99 733
13 436 13 047 8 937 4 932 1 824 384 275
13 436 13 041 8 932 4 932 1 824 384 275
12 630 12 258 7 950 3 878 776
806 783 982 1 054 1 048 384 275
6 5
25 877 28 401 36 810 104 17 711 22 182 4 713 3 067
21 108 24 059 33 196 14 733 19 086 2 539 1 493
24 059
21 108 33 196 14 733 19 086 2 539 1 493
50 18 58 47 14 6
4 719 4 324 3 556 104 2 931 3 082 2 174 1 568
-12 441 -15 354 -27 873 -104 -12 779 -20 358 -4 329 -2 792
137 996 108 181 35 538 -14 474 147 497 125 157 20 484 -22 879
725 22 336 6 101 1 255 24 023 19 541 2 584 1 838
195 10 211 14 584 29 331 14 372 2 880
530 12 125 -8 483 1 255 -5 308 5 169 -296 1 838
137 859 1 623 533
-588 84 222 28 904 -15 729 123 474 105 616 17 900 -24 717