AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.12.1992

A L U N A spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 08.12.1992

Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota, 97901


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
81 730 67 817 69 829 63 464 60 806 6 972 58 855
81 730 67 817 69 829 63 464 60 806 6 972 58 855
5 137 4 709 4 709 4 255 15 409 5 611 21 479
75 781 59 479 59 074 54 677 44 184 184 37 031
64 327 48 327 48 327 44 184 44 184 184 26 758
10 273 10 273 10 273 10 273 10 273
1 181 879 474 220
812 3 629 6 046 4 532 1 213 1 177 345
812 3 629 6 046 4 532 1 213 1 177 345
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
81 730 67 817 69 829 63 464 60 806 6 972 58 855
-62 860 -62 804 -52 981 -59 346 -49 026 -69 434 -87 198
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
1 308 1 308 1 308 1 308 370 370 370
-70 751 -60 928 -64 927 -56 035 -79 443 -94 207 -57 487
-56 -9 823 3 999 -11 258 23 408 17 764 -36 720
144 590 130 621 122 810 122 810 109 832 76 406 146 053
3 663 3 663 3 663 3 663
126 927 126 958 119 147 119 147 109 832 76 406 146 053
65 540 65 379 61 989 61 989 55 707 1 192
25 876 25 876 25 876 25 876 25 876 25 846 64 073
28 354 28 546 28 546 28 546 28 249 23 514 22 456
7 157 7 157 2 736 2 736 27 046 58 332
14 000