AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.12.1992

A L U N A spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 08.12.1992

Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota, 97901

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
77 721 53 984 67 572 100 794 170 425 133 410 113 137 135 020
61 721 53 984 67 572 100 794 116 025 133 410 188 137 135 020 49 588 12 967
16 000 54 400 113 137 121 595 27 523 12 967
5 346
8 079 22 065
77 777 63 807 63 573 112 052 147 017 163 335 75 000
74 469 51 461 60 686 107 480 91 402 111 438
1 022 4 205 1 310 2 445 2 312 2 229 210 546 149 950 58 241 35 831
2 286 8 126 1 572 2 127 53 236 4 247 77 691 84 770 17 894 9 080
45 421 1 982 1 712 600 13
2 797 2 940 1 192 251
64 187 57 750 38 455 26 487
48 200 45 918 35 295 19 923
15 5 67
-56 -9 823 3 999 -11 258 23 408 -29 925 13 015 11 832 3 160 6 564
-56 -9 808 4 004 -11 258 23 475 15 496 2 972
47 689
2 778
2 778
63 889
47 689 100
-22 409 -14 930 -8 653 -22 864
30 667 45 598 29 902 3 623
47 689
-56 -9 823 3 999 -11 258 23 408 17 764
-56 -9 823 3 999 -11 258 23 408 17 764