AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.12.2009

Druhá slnečná s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2011

Pribinova 25, Bratislava, 81109
(historické adresy)

Od 25.05.2010 Čermeľská cesta 3, Košice, 04001

Od 18.12.2009 Mäsiarska 10, Košice, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[134] Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 674 786 1 650 143 1 988 724 2 122 624 2 281 398 2 498 925 2 584 016 2 639 726
1 265 132 1 445 867 1 617 350 1 795 975 1 945 818 2 084 798 2 223 777 2 258 523
1 265 132 1 445 867 1 617 350 1 795 975 1 945 818 2 084 798 2 223 777 2 258 523
255 680 292 206 328 731 365 257 393 354 421 451 449 547 456 571
1 009 452 1 153 661 1 288 619 1 430 718 1 552 464 1 663 347 1 774 230 1 801 952
377 208 179 204 369 676 326 399 330 991 413 367 355 699 379 039
1 872 1 872 2 246 2 246 2 246 2 434 2 434 2 434
1 872 1 872 2 246 2 246 2 246 2 434 2 434 2 434
375 336 177 332 78 866 55 949 34 352 17 983 20 784 46 140
63 501 72 799 68 199 45 046 22 280 8 167 16 718 44 484
63 501 72 799 68 199 45 046 22 280 8 167 16 718 44 484
294 809 80 591
17 026 23 942 10 667 10 903 12 072 9 816 4 066 1 656
288 564 268 204 294 393 392 950 332 481 330 465
288 564 268 204 294 393 392 950 332 481 330 465
32 446 25 072 1 698 250 4 589 760 4 540 2 164
13 765 17 435
7 401 7 637 1 698 250 4 589 760 4 540 2 164
11 280
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 674 786 1 650 143 1 988 724 2 122 624 2 281 398 2 498 925 2 584 016 2 639 726
326 970 319 605 337 860 199 727 147 302 115 765 76 105 149 667
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500
-99 663 -131 843 -184 338 -210 579 -255 921 -251 559
-99 663 -131 843 -184 338 -210 579 -255 921 -251 559
164 104 252 023 326 070 200 140 210 580 215 209 354 934 296 562
164 104 252 023 326 070 200 140 246 932 251 561 354 934 296 562
-36 352 -36 352
157 366 62 082 105 953 125 930 115 560 105 635 -28 408 99 164
1 340 058 1 321 144 1 650 864 1 922 897 2 134 096 2 383 160 2 507 911 2 490 059
1 273 315 1 273 315 370 589 380 589 380 589 444 547 476 164 444 547
1 273 315 1 273 315 370 589 380 589 380 589 444 547 444 547 444 547
31 617
29 785 25 736 21 760 18 125 15 625 13 125 10 625 10 000
29 785 25 736 21 760 18 125 15 625 13 125 10 625 10 000
908 339 1 123 339 1 298 339 1 468 339 1 308 415 1 351 699
19 607 7 965 123 033 208 894 255 723 278 948 514 477 488 161
11 808 2 794 9 838 9 426 9 830 9 765 67 334 59 368
11 808 2 794 9 838 9 426 9 830 9 765 67 334 59 368
7 799 5 171 9 532 60 420 40 150 57 259 189 740 177 234
4 000 7 205 21 402 1 345 240
99 663 131 843 184 338 210 579 257 151 251 559
3 12
17 351 14 128 12 143 16 950 13 820 13 201 10 230 7 652
10 230 7 652
17 351 14 128 12 143 16 950 13 820 13 201
215 000 175 000 170 000 165 000 188 000 188 000
7 758 9 394
6 125 7 757
1 633 1 637