AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.12.2009

Druhá slnečná s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2011

Pribinova 25, Bratislava, 81109
(historické adresy)

Od 25.05.2010 Čermeľská cesta 3, Košice, 04001

Od 18.12.2009 Mäsiarska 10, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
485 010 501 478 508 276 506 269 496 333 495 316 59 415
486 676 502 905 508 276 506 271 496 333 495 316 59 415 485 888
485 010 501 478 508 276 506 269 496 333 495 316 59 415 485 888
1 666 1 427 2
294 151 291 064 253 772 224 505 219 065 234 070 56 139 222 813
4 976 1 302 3 865 1 246 1 164 824 367 1 098
97 576 102 989 63 625 66 098 71 530 87 033 19 159 75 205
3 844 143 201 143 213 143 36 141
180 734 179 792 179 625 149 843 138 980 138 980 34 746 138 986
180 734 179 792 179 625 149 843 138 980 138 980 34 746 138 986
7 021 6 838 6 456 7 175 7 178 7 090 1 831 7 383
192 525 211 841 254 504 281 766 277 268 261 246 3 276 263 075
382 458 397 187 440 786 438 925 423 639 407 459 39 889 409 585
31 37 9 30
31 37 9 30
31 37 9 30
35 159 149 759 116 917 128 202 140 331 154 296 39 395 163 936
34 705 40 577 73 698 78 480 84 879 92 946 24 238 102 552
31 025 36 567 38 393 38 587 40 150 48 395 12 505
3 680 4 010 35 305 39 893 44 729 44 551 11 733 102 552
42 541 49 193 54 914 57 387 15 025 60 448
454 109 182 678 529 538 3 963 132 936
-35 159 -149 759 -116 917 -128 202 -140 300 -154 259 -39 386 -163 906
157 366 62 082 137 587 153 564 136 968 106 987 -36 110 99 169
31 634 27 634 21 408 1 352 -7 702 5
31 634 27 634 21 408 1 352 242 5
-7 944
157 366 62 082 105 953 125 930 115 560 105 635 -28 408 99 164