AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.01.2012

RENERGIE Solárny park Rimavská Sobota s.r.o.
(historické názvy)

Od 10.12.2009 SolarLand 56, s. r. o.

Aktuálna adresa od 10.12.2009

Pribinova 25, Bratislava, 81109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
473 421 448 299 451 383 445 981 460 630 457 845 456 705 52 960
476 476 449 637 452 549 473 382 546 714 457 845 456 705 52 960 432 142
473 421 448 299 451 383 445 981 460 630 457 845 456 705 52 960 431 344
1 720
1 335 1 338 1 166 27 401 86 084 798
252 907 265 558 294 040 278 571 290 696 203 544 212 543 53 798 205 251
1 009 1 433 1 105 33 301 4 161 659 722 824 1 809
86 957 80 820 86 609 68 831 144 486 61 561 71 185 18 657 62 733
4 752 7 786 4 752 4 752 4 752 4 822 4 155 1 047 4 155
150 408 167 239 193 461 163 830 127 175 126 379 126 379 31 577 126 183
150 408 167 239 193 461 163 830 127 175 126 379 126 379 31 577 126 183
1 720
8 061 8 280 8 113 7 857 10 122 10 123 10 102 1 693 10 371
223 569 184 079 158 509 194 811 256 018 254 301 244 162 -838 226 891
385 455 366 046 363 669 343 849 311 983 395 625 384 798 33 479 366 802
17 40 10 35
17 40 10 35
17 40 10 35
52 987 53 058 136 476 97 861 108 652 117 649 123 025 32 096 133 701
52 456 52 600 56 918 73 880 81 526 87 722 93 370 24 446 103 751
49 456 49 592 53 364 42 440 45 390 46 107 45 981 11 590
3 000 3 008 3 554 31 440 36 136 41 615 47 389 12 856 103 751
23 058 26 420 29 013 29 295 7 568 29 654
531 458 79 558 923 706 914 360 82 296
-52 987 -53 058 -136 476 -97 861 -108 652 -117 632 -122 985 -32 086 -133 666
170 582 131 021 22 033 96 950 147 366 136 669 121 177 -32 924 93 225
52 152 20 701 16 377 14 580 12 618 -7 001 7
52 152 20 701 16 377 14 580 12 618 242 7
-7 243
118 430 131 021 22 033 76 249 130 989 122 089 108 559 -25 923 93 218